Antológia
 
       
             
 
Vámbéry Antológia '99
 
Vámbéry Antológia 2000
 
Vámbéry Antológia 2001
 
             
 
Bodnár Gyula: Café Vámbéry
Dusza István: Tranzit - Vámbéry
Hodossy Gyula: A semmiről, ami nem egyenlő a szigettel
Bereck József: A balkonember
Balázs F. Attila: Megtört kenyér
Barak László: Ciklus
Csáky Pál: Bádogfigurák tánca (részlet)
Batta György: Krónikásének 1998-ból
Bettes István: Mire eszmélünk
Duray Miklós: Az égig érő óriásbükk
Csáky Károly: Üzenet
Csehy Zoltán: Horác
Grendel Lajos: És eljön az ő országa (részlet)
Cselényi László: Tragédia magyar nyelven
Gyüre Lajos: Hol volt
Győry Attila: A búcsú
Haraszti Mária: Maradékok
Juhász R. József: Plasztik varázslat
Hajdú István: Az ember csak ül…
Koncsol László: Planctus
Kövesdi Károly: Cervantes meglátogatja a hálás utókort
Kovács Magda: A Kiskígyó
Kulcsár Ferenc: Én; Világ
Lászlóffy Aladár: Lehelet
Mács József: öröködbe, Uram… (részlet)
Németh Zoltán: Ha a vér korom
Polgár Anikó? Patmosz
Mészáros András: Mi az ünnep?
Tóth László: Úgy nézhetnek ránk
Mészáros Károly: Álmatlan éjszakák éve
Tőzsér Árpád: Glossza
emm zirig árpád: vágta a hídon át; április 20.
Zirig Árpád: A Tóni története
 
Barak László: Miatyánk
Batta György: Egy dunaradványi falevélre írva
Bereck József: Elvonási tünetek
Bettes István: Szahara; Nem fék, csak variálok
Borbély János: Január 8. 23.00 óra
Bödők Zsigmond: Zarándokok, hittérítők, misszionáriusok
Csáky Pál: Édes szülőföld (részlet)
Csehy Zoltán: A futó
Cselényi László: A neoavantgárd apostolai
Grendel Lajos: Nálunk New Hontban (részlet)
Gülch Csaba: A liget fejedelme
Hizsnyai Zoltán: Ezredvégi fohász
Hodossy Gyula: A bamanna sámán összeroskad
Jász Attila: A felejtés szertartásai
Juhász Katalin: Mint valamiféle páncélingben; Mr. Giccs
Koncsol László: Játékok
Kozsár Zsuzsanna: Simon, a sas
Kulcsár Ferenc: Virrasztó
Liszka József: Hiedelmek, rítusok, szokások egykor és ma
Magyar Zoltán: Amint lélegzik, él; Reneszánsz
Mészáros Károly: Én vagyok az Úristen…; Morgolódó
Z. Németh István: D-moll fantáziák
Németh Zoltán: Láz; Jobban szeretem…
Pátkai Tivadar: Fotogram, november
Polgár Anikó: Episztola Juhász Katinak
Pusztai Zoltán: Mikrológ
Révész Bertalan: A szlovák nacionalizmus gyökerei
A. Szabó László: Mások regénye (részlet)
Szászi Zoltán: Otthon
Tőzsér Árpád: Kettős ballada T. Á. nyakkendőjéről, a 67-es kórteremről és a posztmodern szabadságról
Varga Imre: Trella Vilém (részlet)
Villányi László: Postáskisasszonyok
Wehner Tibor: Ép testben ép lélek
Zirig Árpád: Hatvan körül

Képzőművészet:
Lipcsey György: Székek
Lipcsey György. Konstrukció III.
Luzsicza Árpád: Két rajz
Németh Ilona: Exhibition room
Németh Ilona: Fotelok
Tóth Lehel: Két felvétel

  Ág Tibor: Bartók Béla a Csallóközben
Ardamica Zorán: Tél
Barabás Zoltán: Apokrif
Barak László: Csak élek; csoportkép
Bereck József: Mesés szerelem
Bettes István: 51-69
Csáky Károly: Lidérccsirke vagy bózsik
Csehy Zoltán: Az irodalomtörténész-nő
Csicsay Alajos: A jácintkék arara
Csóka Ferenc: A pisztoly (regényrészlet)
Dobrovits Mihály: gondolatok Vámbéryről
Gágyor József: Köszöntő (Ág Tibornak 70. születésnapjára)
Gyüre Lajos: Nagy hitetések idején (Pál levele a kolossébeliekhez: 2.4, Zsoltárok könyve: 5.10.)
Haraszti Mária: Szabad vers
Hodossy Gyula: Levél
Hodossy Zsuzsanna - Szilágyi Janka: Multikulturális gyermeknevelés Buffalóban
Horváth Géza: A zene mindenkié?! (Töprengések a zenéről, az igénytelenségről és a dilettánsokról)
Ivanics Mária: Vámbéry Ármin (Gondolatok a Dervisruhában Közép-Ázsián át című könyve kapcsán)
Dr. Kiss László: Betegség, be ne gyere, nem vagyok itthon! Adalék Jókai Mór patográfiájához
Koncsol László: Harag napja
Krojer Angi: Vértes
Kulcsár Ferenc: Kör
Laczkóné Erdélyi Margit: Profil vagy dilemma? (Reflexiók az ezredfordulón)
Lénárt István: Bolyai (Két jegyzet egy évfordulóra)
Marczell Béla: Csallóközi hiedelmek
Pénzes István: A fényképezőgép
Polgár Anikó: Egy géheriánus levele Catullushoz
Seres István: A bujdosók sírja Törökországban (Kúnos Ignác életútjához)
Simon Szabolcs: Csallóközi ember (Gondolatok Zirig Árpád: Senki emberfia című könyvéről a szerző születésnapján)
Tóth László: Az egünk
Vankó Attila: Kelepce
Ifj. Zirig Árpád: A dombon túl Aszód
Zirig Árpád: Mert férfi a férfi

Képzőművészet
Lipcsey György: Oszlop
Lipcsey György: Konstrukció II.
Méry Gábor: Két felvétel
Nagy Attila: Két rajz
Nagy László: Két grafika
Németh Ilona: Nádas installáció
Németh Ilona: Többfunkciós nő (hanginstalláció)
Sidó Szilveszter: Két kopjafa
Takács János: Két meseillusztráció
Tóth Lehel: Két felvétel

 
       
             
 
Vámbéry Antológia 2002
 
Vámbéry Antológia 2003
 

Vámbéry Antológia 2004

 
             
 
Ardamica Zorán: dinnyemagok
Barabás Zoltán: Halni visszajáró szavaiddal
Barak László: Sancho veszte
Bodnár Gyula: Nemzedékek tavaszi széllel, börtön rock and rollal
Bödők Zsigmond: Millenniumi körkép
Csanda Gábor: Tanuljunk (meg) szlovákul (magyarul)
Csehy Zoltán: Pacificus Maximus hecatelegiumából
Csirkés Ferenc: Vámbéry Ármin és az oroszok
Cs. Varga István: „Kínok tövisében”
Dobrovits Mihály: Afgán etűd
+Dusza István: A 20. század humora, avagy kiröhögtük a háborút
Emm Zirig Árpád: Hársfa
Gágyor József: Öreg fenyő
Gyüre Lajos: Mikor a tető; Minek is
Hodossy Zsuzsanna: Sors-szóforgácsok
Kardos Gy. József: Karrier
Kiss Gy. Csaba: Sebes víz a Garam
Kiss László: Kortárs orvosi és laikus vélemények a „rudnói csodáról”
Kulcsár Ferenc: Három strófa; Vasárnap
L. Erdélyi Margit: Tragikumgócok Sütő András drámájában
+Mészáros Károly: Belfegor, a lakótelep réme
Révész Bertalan: Történelemhamisítás – avagy az oktatás állami rangra emelt hazugságainak következményei
Seres István: A bujdosók sírjai Törökországban II.
Simon Szabolcs: „Európa felé…”
Zalán Tibor: Pierre Bezuhov: A századkőműves páholyban
Zelei Miklós: A mindent elszed malmocska
Zirig Árpád: szép tested…
 
Tartalom
Barabás Zoltán: Váradi apokrif
Barak László: Valahol, köztetek
Bencze Lajos: Az utolsó Corvinok
(Fordította: Bettes István) A nemzeti szövetség hymnusa
Cs. Varga István: Fogarasi emlékképek
Csaky Károly: „Szentasszonyok” egy faluközössé életében (részlet)
Csanda Gábor: Egy Petőfi-vers olvasatai – 1.
Cséplő Ferenc: Mama
Csicsay Alajos: Faternak rossz napja volt
Csirkés Ferenc: Egy konstatinápolyi meghívás előzményei – Vámbéry Ármin levele II. Abdülhamid szultánnak
Cs. Liszka Györgyi: A Gyermekkorom ízvilága és a gyermekkorom
Dobrovits Mihály: Az egyesülő Európa és Törökország
Gágyor József: Hullócsillagok
Hodossy Gyula: Ülés
Dr. Kiss László: Déja vu vagy mégsem: olvasta-e Verne Gyula Vámbéry Ármin önéletrajzát?
Kulcsár Ferenc: Édesanyám
Lacza Tihamér: Németh László és a Bolyaiak
Ozogány Ernő: A tévé képtelen karrierje
Pénzes István: Megbékélés
Kende Tamás: Hunfalvy Pál nacionalizmusa
Udvarvölgyi Zsolt: Adalék a magyar szélsőjobb korai történetéhez: A „Kékinges Mozgalom” betiltása
Vida Gergely: Jambusokra emlékezve egy sor erejéig
Zirig Árpád: Rajtam fúj át a szél…
Ifj. Zirig Árpád: Százból öt, avagy a hiábavalóság Kultusza

Képzőművészet
Angyal Titus: „…mal…”
Angyal Titus: „Falls”
Csanda Máté: Országamat egy lóért
Lipcsey György: Elememlék
Lipcsey György: Erdő
Szabó Anikó: Intimitás
Szabó: Anikó: Törés
Takács János meseillusztrációi
 
Ardamica Zorán: hópelyhek a szavak
Barabás Zoltán: Maradásom kell-e még?
Lenni még megmaradt
Barak László: Starter, a katona*
Bettes István: Marlboro & Camel
Csáky Károly: Móricz Zsigmond Palócországban
Csicsay Alajos: Töprengéseim…
Csóka Ferenc: Ember vagyok…
D.Varga László: A kiötlőkön próbálták ki – avagy –A bolhás zsarolás
Kötelezettségvállalás – avagy – Patkányirtás a patkány évében
Foglyok a hullám hátán – avagy – Elringatják a börtönlakókat
Nem mindennapi teljesítmény – avagy – Világ körül lóháton
Halált okozott – avagy – Az autótelefon
Kilátásba helyezett bírságok – avagy – A népszámlálás idején
Tiltott halott csempészet – avagy – Haláleset a határon
Megvárja a feltámadást – avagy – Valóban halhatatlan?
Hagyományápolók – avagy – a harcosok elfogyasztják ellenségeiket
Óvintézkedések – avagy – Parlamenti székpárbaj
Hodossy Gyula: Mi lennénk azok?
Temetés utáni vérszerződés
Juhász Katalin: Feltett szándék
Bál a parton
Hogy kollégájába beleese
Kiss László: Hármas szereposztásban: Csehov, az író, az orvos és a beteg
Kulcsár Ferenc: Tizedik vers
Tizenegyedik vers
Tizenkettedik vers
Tizenharmadik vers
Tizennegyedik vers
Tizenötödik vers
Tizenhatodik vers
Lacza Tihamér: Egy tengerjáró magyar költő (Budai Parmenius István 1555k.-1583)
Liszka József: Műhelyforgácsok (Naplójegyzetek)
T. Nyiri Mária: Ankarai katolikus papok
Németh Zoltán: Yu-Gi-Oh
Ozgány Ernő: Ady igaza Holnapután
Poór József: Felszállás az óceánról
Seres István: Dariganga mondák a „mongol Rózsa Sándor“-ról
Vida Gergely: A szónok
Az élet indexei
Zirig Árpád: Utam mentén…
 
 
           
 
 
 
 
 
 
             
 
Vámbéry Antológia 2005
 
 Vámbéry Antológia 2006
 

Vámbéry Antológia 2007

 
             
 
Ardamica Zorán: mindenesetre járványvéres
Barabás Zoltán: A kitaszítottak menetoszlopa útrakész
Apokrif feljegyzés J. A. magyar költő emlékére
Pőreségét eléd viszi
Bettes István: Szabódó kurta
Mihalál-torma
Málházva málik
Csáky Károly: A farsangi szokások hiedelemköre, költészete és dramaturgiája
Újkori haláltánc
Örökkévalóság
Újkori latrok
Dénes György: József Attila
Dobrovits Mihály: Az Árpád-ház és a kelta örökség
Gál Sándor: Nem marasztattalak
Fehér Sándor: Még egyszer ősz
Hazug ember
Géniusz
Emeljük fel!
Fellinger Károly: Ezüstgolyó
Gyermekhangra
Hizsnyai Zoltán: A vers beér
Kulcsár Ferenc: Nyírfa - szélben
Október
Napáldozatkor kertemben
Udvarunk mélyén
Ősz
Lacza Tihamér: A pálya szélén
Mihályi Molnár László: Fekete dal
Mizser Attila: avítt szonett
Norbert György: Klára (részlet)
Orbán János Dénes: Lucifer záróbeszéde
Elővázlatok A magyar Fausthoz 4. rész: Fogadó
Szászi Zoltán: Múltkor éjfélkor a parkban…
Távolban Föld
Vajda Barnabás: Csáky Károly: Irodalmi kapcsolatok I.
Vida Gergely: Bárányok hallgatása
Zalán Tibor: Barátság-foltok
Zirig Árpád: égetek jelet
Sötét szárnyakon