Könyvek - Vámbéry Könyvek
 
       
             
 
Vámbéry Ármin:
Vámos Magda:
Vámbéry Ármin:
 
             
 
Dervisruhában Közép-Ázsián át
 
Resid efendi
 
Küzdelmeim
 
             
  A nemzetközi hírnevet szerzett, csallóközi születésű orientalista, Vámbéry Ármin munkásságának első darabja, híres útikönyve kerül - több évtized után - az olvasó kezébe. Az ízes magyarsággal megírt könyv mindenki számára kellemes kikapcsolódást kínál, de nagyban segítheti az ázsiai kultúra megértését is. Ezzel a kötettel indul a hatkötetes Vámbéry Könyvek sorozat.
 
  Vámos Magda Resid efendijének lapjain a 19-20. század híres tudósa, pasák, szultánok, miniszterek és királyok bennfentes barátja, a dunaszerdahelyi születésű Vámbéry Ármin kalandos és elképesztő, szeretetre méltó és felemelő életével tárulkozik ki az olvasó előtt.
 
  A nagy sikerű Vámbéry Könyvek sorozat harmadik kötetében Ázsia magyar "sánta dervise", regényes életű utazója, a magyar múlt nagy alakjai közé emelkedett "vándortudós" megható őszinteséggel, nyíltsággal meséli el életét, koldus szegénységű gyermekkorától az oly barátságokig, melyek szultánokkal és királyokkal köttettek; kalandos utazásokon át csöndes és meghitt pillanatokig.  

 

 
     
 
 
 
 
             
 
Kis József:
Vámbéry Ármin:
 
             
 
Vámbéry nyomában
     
             
 

    A Vámbéry Könyvek sorozatunk negyedik darabja a neves vándortudós, Vámbéry Ármin bemutató legértékesebb-legérdekesebb alkotások sorát gyarapítja.

    A Vámbéry-sorozat ezen kötetében a „sánta dervis”, Vámbéry Ármin perzsiai vándorlásait és élményeit meséli el  
A kötet a magyar nyelvészet egyik érdekességének, az „ugor–török háborúnak” alapvető műve, miszerint a magyar nyelvet a törökkel rokonítja
 
   
Vámbéry Ármin:
Vámbéry Ármin:
Vámbéry Ármin:
A török faj
A magyarság bölcsőjénél
A török fajt, amely a föld kerekségének minden népe közt még ma is a legnagyobb földrajzi elterjedéssel dicsekedhetik, az újabb kori tudomány még mindeddig nem méltatta kellő figyelmére. Arról, hogy az egyes törzsek milyen etnológiai és etnográfiai viszonyban vannak egymással, még a kíváló tudósoknak is csak igen homályos fogalmuk volt. A török faj c. könyv ezen népek ismeretének tudományában levő jelentékeny hézagot tölti be.

A művet, amelyet az Olvasó figyelmével megtisztelt, valamivel több mint egy kerek évszázada jelentette meg a 75. életévéhez közeledő Vámbéry. A hivatalos minőségében már nyugalomba vonult, s az életpályáját a Küzdelmeimben összegző tudós olyan összefoglalásra készült, amelyben nem csak addigi politikai és szakírói tevékenységét összegezheti, de egyúttal hitet tehet az általa képviselt érdekek és értékek mellett is.

 

 

E mű kézirata nyomtatásra készen állott szerzőjének elhunytakor, s atyámat csak halála akadályozta meg abban, hogy maga tegye közzé. Csupán a kézirat csekélyebb jelentőségű simítására volt szükség. Ezt a fáradságot dr. Németh Gyula és Balla Mihály úr volt szíves elvállalni: az előbbi nyelvészeti, az utóbbi stilisztikai nézőpontból végezte úgy a kéziratnak, mint a szedésnek a revízióját, természetesen anélkül, hogy az eredeti szöveg érdemében bármit is változtattak volna. Önzetlen fáradozásukért e helyütt mondok köszönetet. Vámbéry Rusztem