Profil

Zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zákona č. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2017.01.03 - Výzva


Oznamy podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01.07.2013

15.4.2015 - Správa o zákazkách 9 I. štvrťrok 2015
15.1.2016 - Správa o zákazkách 9 IV. štvrťrok 2015


28.12.2015 - Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá objednávku v hodnote 15 000,00 EUR bez DPH na poskytnutie tlačiarenských služieb – „tlač časopisu Mizujs“ – PRESS GROUP, s.r.o., Sládkovičova 86, 974 05 Banská Bystrica.

28.12.2015 - Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá objednávku v hodnote 2600,00 EUR bez DPH na poskytnutie predtlačiarenských služieb – „zalomenie časopisu Mizujs“ – Adorján Gyula, Arany J.u. 26, 9173 Győrladamér.

Zákazky s vyššou predpokladanou hodnotou ako 1000 euro, ktoré nie sú ani podlimitné, ani nadlimitné.

Výzva 1
Výzva 2

Oznamy podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01.07.2013

14.02.2015 - Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá objednávku v hodnote 19 995,24 EUR bez DPH na poskytnutie tlačiarenských služieb – „tlač – neperiodickej tlači 2015“ – Print Invest Magyarország-H Zrt., Papnövelde utca 8 2 26, 1053 Budapest.

14.02.2015 - Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá objednávku v hodnote 3 050,00 EUR bez DPH na poskytnutie predtlačiarenských služieb – „tlačiarenská príprava - zalomenie neperiodickej tlači 2015“ – Mgr. Art. GABRIEL GYENES, Hlbinná 12267/7A, 821 06 Bratislava.

Zákazky s vyššou predpokladanou hodnotou ako 1000 euro, ktoré nie sú ani podlimitné, ani nadlimitné.

Výzva 1
Výzva 2


Oznamy podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01.07.2013

20.12.2014
- Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá objednávku v hodnote 15 000,00 EUR bez DPH na poskytnutie tlačiarenských služieb – „tlač časopisu Mizujs 1-10/2015“ PRESS GROUP, s.r.o., Sládkovičova 86, 974 05 Banská Bystrica.

20.12.2014 - Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá objednávku v hodnote 2 000,00 EUR bez DPH na poskytnutie predtlačiarenských služieb – „zalomenie časopisu Mizujs“ - Adorján Gyula, Arany J.u. 26, 9173 Győrladamér.

Zákazky s vyššou predpokladanou hodnotou ako 1000 euro, ktoré nie sú ani podlimitné, ani nadlimitné.

Výzva 1
Výzva 2

Oznamy podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01.07.2013

14.02.2014
 - Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá objednávku v hodnote 15 000,00 EUR bez DPH na poskytnutie tlačiarenských služieb – „tlač časopisu MIZUJS 1-10/2014“  – PRESS GROUP, s.r.o., Sládkovičova 86, 974 05 Banská Bystrica.

14.02.2014 - Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá objednávku v hodnote 2 000,00 EUR bez DPH na poskytnutie predtlačiarenských služieb – „Zalomenie časopisu MIZUJS“  – Adorján Gyula, Arany J. u. 26, 9173 Gyorladamer.

14.02.2014 - Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá objednávku v hodnote 17 289,52  EUR bez DPH na poskytnutie tlačiarenských služieb – „tlač - neperiodickej tlači 2014 “  – Print Invest Magyarország-H Zrt., 1053 Budapest, Papnövelde utca 8 2 26.

14.02.2014 - Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá objednávku v hodnote 3 060,00 EUR bez DPH na poskytnutie predtlačiarenských služieb – „Tlačiarenská príprava – zalomenie neperiodickej tlači “  – Mgr. Art. GABRIEL GYENES, Hlbinná 12267/7A, 821 06 Bratislava.

Zákazky s vyššou predpokladanou hodnotou ako 1000 euro, ktoré nie sú ani podlimitné, ani nadlimitné


Výzva 1
Výzva 2
Výzva 3
Výzva 4