V. Vámbéry Ármin Emlékverseny

2005

A dunaszerdahelyi Vámbéry Polgári Társulás Dunaszerdahely város neves történelmi egyénisége, az európai hírű utazó, tudós és magyarságkutató, Vámbéry Ármin emléke előtt tisztelegve a 2004/2005-ös tanévben is meghirdeti a Vámbéry Ármin Emlékverseny immár V. évfolyamát. A verseny célja az alap- és középiskolás tanulók magyarságtudatának erősítése, a Csallóköz történelmi hagyományainak megismertetése és ápolása.

Az idei verseny témája Vámbéry Ármin munkássága és Ázsia további magyar utazói, felfedezői (Kőrösi Csoma Sándor, Reguly Antal, Széchenyi Béla, Bálint Gábor, Lóczy Lajos, Déchy Mór, Zichy Jenő, Cholnoky Jenő, Stein Aurél, Almásy György, Prinz Gyula). E történelmi és földrajzi ismereteket kívánó versenyt az alapiskolák 7-9. évfolyamának és a nyolcosztályos gimnáziumok 3-5. évfolyamának tanulói számára rendezzük meg.

A vetélkedőre iskolánként egy háromtagú csapat jelentkezését várjuk legkésőbb 2005. március 10-ig. A jelentkezési lapon kérjük feltüntetni a felkészítő tanár és a csapattagok nevét, valamint az iskola pontos nevét és címét, illetve egyéb elérhetőségeit (telefonszám, fax, e-mail).

A döntőt 2005. március 18-án rendezzük meg a dunaszerdahelyi Vámbéry Napok keretén belül. A kérdéseket Dobrovits Mihály budapesti Vámbéry-kutató, egyetemi adjunktus állítja össze.

Ajánlott irodalom a felkészüléshez: Vámos Magda: Resid efendi (Lilium Aurum 2000), Vámbéry Ármin: Küzdelmeim (Lilium Aurum 2001), Vámbéry Ármin: Dervisruhában Közép-Ázsián át (Lilium Aurum 2000), Kis József: Vámbéry nyomában (Lilium Aurum 2002), Vámbéry Ármin: A magyarság keletkezése és gyarapodása (Lilium Aurum 2003), Bödők Zsigmond: Világjáró magyarok (NAP Kiadó 2001).

A vetélkedő nyertesei értékes ajándékokban részesülnek, illetve részt vesznek egy egynapos május végi budapesti kiránduláson.

A verseny társrendezője a Dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Magyar Tannyelvű Alapiskola.