Tüske László Ferenc

1953 június 21-én születtem Pápán. Egyetemi tanulmányaimat magyar – könyvtár – arab szakon kezdtem, iranisztikai stúdiumokat folytattam, majd egyéves iraki ösztöndíjat (1979) követően 1980-ban szereztem diplomát könyvtár és arab szakból. A középkori arab irodalomelmélet egyes kérdéseit tárgyaló PhD értekezésemet 2001-ben védtem meg summa cum laude minősítéssel az ELTE doktori iskolájában.

Nős vagyok, feleségem Tüske-Hegedüs Andrea, magyar-francia szakos középiskolai tanár, gyermekeink Máté László (sz. 2004) és Márton András (sz. 2005).

A diploma megszerzése után az MTA könyvtárának Keleti Gyűjteményében vállaltam munkát (1980), majd az akkori külkereskedelmi vállalat, a TESCO arab tolmácsa lettem (1980-1992). A nyolcvanas évek nagyobb részét líbiai kiküldetésben töltöttem.

1992 és 2002 között az Országos Széchényi Könyvtár főállású munkatársa voltam. Részt vettem a könyvtár megújítási programjainak tervezésében, fő területem a modern követelményekhez alkalmazkodó, olvasó-centrikus tájékoztató és olvasószolgálati munka modernizálása volt.

Közben 1994-től a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Arab tanszékén óraadóként tanítottam. 2002-től a PPKE alkalmazottja lettem. Kutatási területem a klasszikus arab irodalom, irodalomelmélet, illetve a modern iszlám. Rendszeresen részt vettem a hazai és nemzetközi szakmai konferenciákon, előadásaim magyar és angol nyelven jelentek meg.

2002 és 2012 között az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézetének munkatársa voltam. Szakértőként közreműködtem a MAB, az OTKA zsűri munkájában, illetve a PPKE, az ELTE és a Corvinus Egyetem doktori iskolájában.

2012/3-2014 között a Balassi Intézet Kairói Intézetének igazgatójaként teljesítettem szolgálatot Kairóban, kulturális tanácsosi beosztásban. 2014-2019 között az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatójaként a nemzeti könyvtár digitális térbe költöztetésén és új székháza megtervezésén dolgoztunk. Kulturális programjaink, kiadványaink és kiállításaink hangsúlyos jelenlétet biztosítottak a nemzeti könyvtárnak Budapest és az ország kulturális életében.

2019-től megbízott tanszékvezetője vagyok a PPKE Arab tanszékének.

Tagja vagyok a MTA köztestületének, az európai arabisták és iszlám-tudósok egyesületének (UEAI). Részt veszek az Orientalisztikai Bizottság munkájában.

(Részletek egy interjúban:

https://btk.ppke.hu/felvetelizoknek/kivalosagaink/oktatok/az-emberiseg-otodenek-irodalmi-hagyomanyat-idezzuk-meg )