A magyarok keletkezése és gyarapodása

A kötet a magyar nyelvészet egyik érdekességének, az „ugor–török háborúnak” alapvető műve, miszerint a magyar nyelvet a törökkel rokonítja.
„A népszellem tartósságának és intenzív erejének leg­ragyogóbb példáját különben a magyarak keletkezésének története szolgáltatja, és minthogy ezt e könyv  lapjain  ki­ merítően  szóvá tesszük, csak azt óhajtjuk hangsúlyozni, hogy e jelenség a népismertetés terén figyelmet érdemel, és egyáltalán nem ignorálható. Ellenkezőleg, nem lehe­tünk eléggé hálásak azért, hogy az etnológiai kérdések homályában e fénysugárral rendelkezünk,  és semmi sem természetesebb,  mint az, hogy vele élünk és világosságá­ tól vezetve az elénkmeredő rejtvényt meg akarjuk  olda­ ni. Meg fogjuk látni, ha a magyarak költözésének vonalát az Uráltól  a Dunáig  felületesen és futólag  áttekintjük, hogy a néppszichológia tanúsága megbízható kalauzul szolgálhat, amelynek vezetésével élve Pannóniának el­ foglalására és a magyar nép első kristályosodására nézve a legjobb felvilágosítást  találjuk.”