Vámbéry önálló műként megjelent írásai

 1. Abuska (Csagataj-török szógyűjtemény, török kéziratból ford. Vámbéry Ármin.) Pest, 1862.
 2. Abuska (Csagataj-török szógyűjtemény. Budapest, Akadémia 1888. 107.o.)
 3. A csuvasokról Budapest, Akadémia 1883.
 4. A hunok és avarok nemzetisége Budapest, Akadémia 1881
 5. A keleti török nyelvekről Pest, Akadémia 1869. 18. o.
 6. Alt Omanische Sprach-studien mit e. azarbažian. Texte abs Appendix. Leiden, Brill 1901. 232. o.
 7. Altosmanische Sprachstudien. Leiden 1901.
 8. A magyar és török-tatár nyelvekbeni szóegyezések. Pest, Atheneum 1869. 83. o.
 9. A magyarok eredete. Budapest, 1882.
 10. A magyarok eredete. Ethnologiai tanulmány. 2. kiadás, Budapest, 1882. 527 o.
 11. A magyarok eredete és a finnugor nyelvészet. 1.2. Budapest, Akadémia 1884-85.
 12. A magyarság bölcsőjénél. A magyar török rokonság kezdete és fejlődése. Budapest, Atheneum 1914. 223 o.
 13. A magyarság keletkezése és gyarapodása. Budapest, Franklin 1895. 408 o.
 14. A seibamász. Üzbég hősköltemény. A kéziratból közreadó Vámbéry Á. saját kiadásában. Bécs, 1885.
 15. A török faj ethnológiai és ethnographiai tekintetben. Budapest, Akadémia 1885. 768 o.
 16. A török-tatár nép ősi műveltsége. Budapest, 1879.
 17. A török-tatár nép primitív culturájában az égi testek. Budapest, MTA 1879. 14 o.
 18. A török-tatár nyelvek etymológiai szótára. Budapest, 1877.
 19. Az iszlám a XIX. században. Lipcse, 1875.
 20. Bokhara története a legrégebbi időktől a jelenkorig. 2. kiad. Budapest, Ráth M. 1873. 248, 232 o.
 21. Bokhara története a legrégebbi időktől a jelenkorig. 2.kiad. Budapest, Ráth M. 1884. 247, 232 o.
 22. Bokhara története a legrégebbi időktől a jelenkorig, ismert és ismeretlen keleti kézirati kútfők után. 2.k. Budapest, 1893. 247, 232 o.
 23. Čagatische Sprachstudien. Leipzig, 1867.
 24. Čagatische Sprachstudien. Leipzig, Brockhaus 1867. Teljes egészében németül jelent meg.
 25. Das Türkenvalle. Leipzig, 1885
 26. Der Islam im XIX. Jahrhundert. Leipzig, 1875. Lengyelül és franciául is megjelent.
 27. Der Ursprung der Magyaren. Leipzig, 1882.
 28. Dervisruhában Közép-Ázsián át. Budapest, Gondolat 1966. (Klasszikus útleírások VIII.)
 29. Der zukunftskamf um Indien. London, 1886.
 30. Deutsch-türkisches Taschenwörterbuch. Constantinopel, Köhler 1858. 248 o. (Ez volt az első könyv, amit Konstantinápolyban nyomtak.)
 31. Die gelbe Gefahr. Eine Kulturstudie. Budapest, Franklin 1904. 36 o.
 32. Die Primitive Kultur des turko-tatarischen Volkes. Leipzig, 1879.
 33. Die Scheibaniade. Özbegisches Heldengedicht in 76 Gesänggen von Prinz Salih Mohammed. Text Übersetzung und Noten Vámbéry Á. Wien, 1875.
 34. Geschichte Bokharas. Stuttgart, 1872. Angolul és oroszul is megjelent.
 35. Geschichte Bokharas oder Transoxaniens von der frühesten Zeit bis zur Gegenwart. Leipzig, 1873. (Angolul és oroszul is megjelent).
 36. Hungary in ancient, mediavel and modern times. London, 1877.
 37. Indiai tündérmesék. Érdekes olvasókönyv az ifjúság számára. Pest, Heckenast Gusztáv 1870. 352 o.
 38. 38. Indiai tündérmesék. Érdekes olvasókönyv az érettebb ifjúság számára. Angolból ford. Jónás János. 2. kiad. Budapest, Franklin 1881. 362 o.
 39. Indiai tündérmesék. Angolból ford. Jónás János. 3. kiad. Budapest, Franklin 1905. 367 o.
 40. Jusuf und Ahmed. Ein özbegisches Volksepos im Chiwaer Dialekte. Budapest, Franklin 1911.
 41. Keleti életképek. Budapest, Atheneum 1876.
 42. Kelti életképek. Berlin, 1876.
 43. Középázsiai utazás, melyet a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából 1863-ban Teheránból a turkman sivatagon át a Kaspi tenger partján Khivába, Bokharába és Szamarkandba tett. Pest, Emich G. 1865. 399 o. (Magyar, német, angol, francia, olasz, dán, svéd, holland, török, orosz, urdu nyelven jelent meg.)
 44. Közép-ázsiai utazás, melyet a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából 1863-ban Teheránból a turkman sivatagon át a Kaspi tenger keleti partján Khivába, Bokharába és Szamarkandba tett. 2. kiad. Pest, Atheneum 1873. 490 o.
 45. Közép-ázsiai utazás, melyet a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából 1863-ban Teheránból a turkman sivatagon át a Kaspi tenger keleti partján Khivába, Bokharába és Szamarkandba tett. 3. kiad. Pest, Atheneum 1873. 512 o.
 46. Küzdelmeim. Budapest, Franklin 1905. 517 o.
 47. La lutte future pour la possession de l’Indie, apercu des progres de la Eussie dans l’Asie centrale. Paris, 1886.
 48. La Turguie estelle susceptible de réformes? Wien, 1878.
 49. La péril jaune. Budapest, Pesti könyvnyomtatási rt. 1904. 38 o.
 50. Megjegyzések Szibéria és Mongólia ótörök felirataihoz. Helsingfors, Finnugor Társaság 1899.
 51. Noten zu den alttürkischen Inschriften der Mongolie. Helsingfors, 1899.
 52. Nyugat kultúrája Keleten. Budapst, MTA 1906. 486 o.
 53. Oroszország hatalmi állása Ázsiában. Történeti tanulmány. Pest, Atheneum 1871. 90 o.
 54. Ősi oszmán nyelvtanulmányok azerbajdzsáni szövegmellékletekkel. Leiden, Vámbéry Á. 1901.
 55. Russlands Machstellung in Asien. Leipzig, Brockhaus 1871.
 56. Scenes from the last. Through the eyes of a European traveller in the 1860 s. Translat. by Enikő Körtvélyessy. Budapest, Corvina 1979. 418 o.
 57. Sittenbilder aus dem Morgenlande. Berlin, 1876.
 58. Szidi Ali Reisz török tengernagy utazásai és kalandjai Indiában, Afganisztánban, Közép-Ázsiában és Perzsiában 1553-56-ban. London, 1899.
 59. The comong struggle for Indien. 1. kiad. London, Murray 1885. (Sok nyelven megjelent.)
 60. Vámbéry, his life and adventures written by himself. London, 1883.
 61. The life and adventures. Written by himself. London, Unwin Brothers 1886.
 62. The story of Hungary. (Magyarország története.) London – New York, 1887. (A Story of the Nations.) Számos nyelven jelent meg. Vámbéry szerkesztette és a bev. tanulmányt ő írta.
 63. The Story of my struggles. The Memoirs of Arminius Vámbéry. Vol. 1. London. T. Fischer Unwin 1904.
 64. The Story of my struggles. The Memoirs of Vámbéry Á. 2 vols. London, Unwin Brothers 1904.
 65. The travels of Sidi Ali Reis. London, 1899.
 66. Türkisch-deutsches Wörterbuch. Konstantinápoly, 1858.
 67. Uigrische Sprachmonumente u. das Kudatku-Bilik. Leipzig, 1870.
 68. Uigrische Sprachmonumente. Innsbruck, MTA gondozásában 1870.
 69. Utazásom Közép Ázsiában. London, Murray 1864. Több nyelven jelent meg.
 70. Vámbéry Ármin vázlatai Közép Ázsiából. Újabb adalékok az Oxus-melléki országok népismereti, társadalmi és politikai viszonyaihoz. Pest, Ráth M. 1868. 385 o.
 71. Vámbéry Ármin vázlatai Közép Ázsiából. Újabb adalékok az Oxus-melléki országok népismereti, társadalmi és politikai viszonyaihoz. Pest, Ráth M. 1885..
 72. Vándorlásaim és élményeim Perzsiában. Budapest, Franklin 1867.
 73. Vándorlásaim és élményeim Perzsiában. Pest, Hechenast G. 1867. 399 o.
 74. Vándorlásaim és élményeim Perzsiában. Pest, 1868. Németül és angolul is megjelent.
 75. Vázlatok Közép-Ázsiából. Pest, 1868.
 76. Vázlatok Közép-Ázsiából. 2. kiad. Budapest, Ráth M. 1877. 385 o.
 77. Zentraln und die englisch-russische Grenzfrage. Gesammelte politische Schriften. Leipzig, 1873. Angolul is megjelent.
 78. Western culture in eastern lands. London, Murray I. 1906. 410 o.
 79. Westlicher Kultureinfluss im Osten. Berlin, 1906.