Vásáry István

CURRICULUM VITAE

 • 2019: a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja
 • 2015– : a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának (ELTE BTK) professor emeritus-a
 • 2013: a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja
 • 2010: két trimeszter, vendég kutató, All Souls College, Oxford
 • 2005–2010: az ELTE BTK Orientalisztikai Intézetének igazgatója
 • 2001: az MTA doktora
 • 1999–2003: a Magyar Köztársaság teheráni nagykövete (Irán); 2002-től Ashabádba (Türkmenisztán) is akkreditálva
 • 1996– : a ELTE BTK Török Filológiai Tanszékének professzora
 • 1991–95: a Magyar Köztársaság ankarai nagykövete (Törökország)
 • 1990–91: a Magyar Köztársaság isztambuli főkonzula (Törökország)
 • 1988–89: a Woodrow Wilson Center (Washington, D.C.) kutató ösztöndíjasa.
 • 1980–90: az ELTE BTK Török Filológiai Tanszékének docense
 • 1981–82: Két félévre vendégtanár a velencei egyetemen (Università di Venezia)
 • 1981: kandidátusi tudományos fokozat
 • 1968–80: az MTA Altajisztikai Kutatócsoportjában tudományos munkatárs
 • 1971: egyetemi doktori fokozat
 • 1968: egyetemi diploma angol és török szakon
 • 1963–68: angol, török és történelmi tárgyú egyetemi tanulmányok az ELTE BTK-n
 • 1959–63: középiskolai tanulmányok a budapesti Táncsics Mihály Gimnáziumban.
 • 1945: Budapesten született

Tudományos érdeklődés:
A török filológia és történelem különböző témai, különös tekintettel a törökség Közép- és Kelet-Európában játszott történetére:

 1. A kelet-európai steppe-övezet az 5–13. században (hunok, avarok, bolgárok, kazárok, magyarok, besenyők, kunok),
 2. a korai török–magyar kapcsolatok, a magyar őstörténet török vonatkozásai,
 3. a mongol kor története (13–16. sz.), különös tekintettel az Arany Hordára és tatár utódállamaira (a Kazáni és Krími Kánságok, a Nogáj Horda).

Tisztségek, társasági tagságok, kitüntetések és kutatóutak:

 • 2015 augusztus: a Magyar Érdemkereszt Lovagkeresztje állami kitüntetés
 • 2014–: a dunaszerdahelyi Vámbéry Polgári Társulás elnöke
 • 2008: Vámbéry-díj orientalisztikai munkásságáért
 • 1970–: az MTA Orientalisztikai Tudományos Bizottságának tagja; 1997–1999 között, majd 2011-től 2014-ig ismét választott elnöke
 • 1977–1982: az MTA nemzetközi orientalisztikai folyóiratának, az Acta Orientaliá-nak szerkesztőbizottsági tagja, 2003-tól 2018-ig az Acta Orientalia főszerkesztője
 • 1968-tól a magyar orientalisták egyesületének, a Kőrösi Csoma Társaságnak alapító tagja; 1988–1990 között a Kőrösi Csoma Társaság alelnöke
 • 1981: Kőrösi Csoma Díj turkológiai és magyar őstörténeti munkáiért
 • 1988-tól a Török Nyelvtudományi Társaság (Türk Dil Kurumu) levelező, majd 1999-től tiszteleti tagja.
 • 1993-tól a Magyar–Török Baráti Társaság alapító tagja, 2008-tól 2013-ig elnöke, jelenleg tiszteletbeli elnöke
 • 1973-: rendszeres résztvevő volt a turkológia és Belső-ázsia kutatás magyar és nemzetközi összejövetelein (Bloomington/Ind., Cambridge/Mass., London, Párizs, Berlin, Bonn, Göttingen, Leiden, Velence, Spoleto, Bécs, Helsinki, Ankara, Isztambul, Moszkva, Novoszibirszk, Kazán, Asztrahán, Ashabád, Uppsala, Jeruzsálem, stb.).
 • 1970-90: hét kutatóút Moszkvába és Leningrádba.

A következő művek szerzője:

Az Arany Horda (Bp. 1986); Az Arany Horda kancelláriája (Bp. 1987); A régi Belső–Ázsia története (Szeged, 1993; 2. kiadás: Bp. 2003); Cumans and Tatars. Oriental Military in the Pre-Ottoman Balkans, 1185-1365. (Cambridge, 2005); Turks, Tatars and Russians in the 13th–16th Centuries (Ashgate, 2007); Magyar őshazák és magyar őstörténészek (Balassi Kiadó: Bp. 2008) és több mint 200 cikk és recenzió hazai és nemzetközi folyóiratokban.

Budapest, 2021. február 19.

CURRICULUM VITAE of István Vásáry

 • 2019: Full Member of the Hungarian Academy of Sciences (HAS)
 • 2013: Corresponding Member of the Hungarian Academy of Sciences (HAS)
 • 2010: Two terms as Visiting Fellow at All Souls College, Oxford
 • 2005–2010: Director of  the Institute of Oriental Studies, Loránd Eötvös University (ELTE), Budapest
 • 2001: Doctor of HAS
 • 1996–: Professor of Turkic Studies (ELTE), Budapest
 • 1999–2003: Ambassador of the Republic of Hungary to Tehran (Iran); from 2002 also accredited to Ashkhabad (Turkmenistan)
 • 1991–95: Ambassador of the Republic of Hungary to Ankara (Turkey)
 • 1990–91: Consul General of the Republic of Hungary in Istanbul (Turkey)
 • 1988–89: Visiting Research Fellow at the Woodrow Wilson Center in Washington, D.C.
 • 1980–90: Associate Professor at the Department of Turkic Studies (ELTE)
 • 1981–82: Two terms Visiting Professorship at the University of Venice (Università di Venezia), Italy.
 • 1981: Cand. Scient. dissertation (HAS)
 • 1968–80: Research Fellow in the Altaistic Research Group of the Hungarian Academy of Sciences
 • 1971: PhD dissertation (ELTE)
 • 1968: MA (ELTE)
 • 1963–68: Faculty of Arts of  ELTE, studies in Turcology, English and History
 • 1945: Born in Budapest, Hungary.

Scholarly interest:
Various themes of Turkic philology and history concerning the role of Turkic elements in the history of Central and Eastern Europe, among others:

 1. History of the steppe region of Eastern Europe in the 5th–13th centuries (Huns, Avars, Onogurs, Bulgars, Khazars, Pechenegs, Cumans),
 2. Turco–Hungarian contacts in the same period,
 3. History of the Mongol and post-Mongol states with a special emphasis on the Golden Horde and her successor states (the Kazan and the Crimean Khanates, the Nogay Horde) in the 13th–16th cc.

Positions held and research trips:

 • 2003–2018: Editor-in-chief of Acta Orientalia.
 • 2011–: Elected president of the Oriental Committee of HAS
 • 1970–: Member of the Oriental Committee of HAS
 • 1997–99: Elected president of the aforementioned committee
 • 1977–82: Member of the Editorial Board of Acta Orientalia, international journal of Oriental Studies published by HAS
 • 1968–: Founding member of the Kőrösi Csoma Society, scholarly association of  Hungarian Orientalists
 • 1988–90: Vice-president of the Kőrösi Csoma Society
 • 1981: Kőrösi Csoma Award for his works in Turcology and early Hungarian history
 • 1988: Corresponding Fellow, from 1999: Honorary Fellow of the Turkish Linguistic Society (Türk Dil Kurumu).
 • 1973–: Regularly attends Hungarian and international fora (conferences, symposiums, etc.) of Turcology and related fields (Bloomington/Ind., Cambridge/Mass., London, Paris, Berlin, Bonn, Göttingen, Leiden, Venice, Spoleto, Vienna, Helsinki, Uppsala, Jerusalem, Ankara, Istanbul, Moscow, Novosibirsk, Kazan, Astrakhan, Ashkhabad, and others).
 • 1970–90: altogether seven research trips in Moscow and Leningrad.

He is author of:

The Golden Horde (1986); Chancellery of the Golden Horde (1987) and History of Pre-Mongol Inner Asia (1993) (all in Hungarian); Oriental Military: Cumans and Tatars in the Balkans, 1185-1365 (Cambridge, 2005); Turks, Tatars and Russians in the 13th–16th Centuries. (Variorum Collected Studies Series). (Ashgate, 2007) and more the 200  articles and reviews in Hungarian and international periodicals.

Budapest, 19 February, 2021