Vámbéryről szóló önálló munkák

1861
1. Budenz József Utójegyzet. Mnyszet. 6, pp. 519-521.

1864
2. Csoma, Jerney, Reguly, Duka és Vámbéry Ármin, öt magyar utazó, kik a magyarok őshonának föltalálásában fáradoztak. GyőrKöz. Pp. 102-104.
3. Egy hazánkfia a khinai tatárok közt. OT. 3, pp. 155-156..
4. Dallos gyula Vámbéry Ármin. Életrajz. OT. 3, pp. 421-422.
5. Kertbeny, Károly Mária Alfabetische namenliste ungarischer Emigration 1848-1864, Brüssel-Leipzig, p. 71.
6. Szokoly Viktor Vámbéry Ármin: Ot. 3, pp. 219, 223.

1865
7. Der ungarische Reisende Hermann Vámbéry. UZ. 1, pp. 72-75.
8. Kun. Pál Mi végből és mily eredménynyel jártak ázsiai utazóink? Kőrösi Csoma Sándor, Reguly Antal, Vámbéry Ármin. Sürg. 18.
9. Reclus, Élie Arminius Vámbéry. RM. 1865, pp. 527-543; 1866, pp. 117ľ134.

1866
10. -. – Vámbéry tararjáról. (Isákh Molláh) HazK. 2, pp. 777-778.

1867
11. H[- -] Vámbéry Ármin: Vándorlásaim s élményeim Persiában, Pest, 1867, X + 399 p. [ism.[: BpSz. 10, pp. 322-325.

1868
12. Sámi Lajos Vámbéry vázlatai Közép-Ázsiából: BpSz. 11, pp. 397-420.
13. Kun Pál Vámbéry Ármin: Vándorlásaim s élményeim Persiában. Pest, 1867, X + 399 p. SárFüz. 12, pp. 66-81.
14. P.-r G.-f. Vámbéry Ármin: Közép-ázsiai utazás. Pest, 1865 Sürg. 131.
15. Chronik der Gegenwart. UZ. 4/2, pp. 790-800.

1873
16. Budenz József Jelentés Vámbéry Á. magyar-török szóegyezéseiről. NyK. 10 (1871-1873), pp. 67-135.
17. Sámi Lajos Vámbéry közép-ázsiai utazásaiból. VU. 20, pp. 187-188.

1874
18. Sámi Ljos Híres magyar utazók: Vámbéry Ármin. Athenaeum 2, pp. 1173-1182.

1879
19. Gubernatis, Angelo de Dizionario biografico degli scrittori contemporanei, Firenze, p. 1025. Cf. 37.

1883
20. Vambéry’s Origin of the Magyars. Der Uder Magyaren. Nat. 36, June 7, 492-494.
21. Budenz József Nyelvészeti észrevételek Vámbéry Ármin „A magyarok eredete” cz. munkájára. NyK. 17 (1882-1883), pp. 412-484. Cf. 29. 30.
22. Hunfalvy, Paul Vámbéry’s Ursprung der Magyaren. Wien-Teschen, 65 p.
23. Pozder, Károly Vámbéry Ármin: A magyarok eredete. EphilKöz. 7, pp. 48-60.
24. Radó, Vilmos Vámbéry Ármin utazásai Ázsiában. Az ifjúság számára átdolgozta – . Budapest, IV + 193 p. Cf. 38. 41. 42.
25. Szinnyei József: A magyar nyelv eredete. Észrevételek Vámbéry Ármin „A magyarok eredete” c. művének nyelvészeti részére. Budapest, 1883. 67 p. Cf. 26.
26. Szinnyei József Kuuluuko Unkarin kieli suomalais – ugrilaiseen kieliheimoon?. Helsingissä, 32 p. Cf. 25.
27. Várnai Sándor A magyarok eredete, ethnologiai tanulmány, írta vámbéry Á. kiadja az MTA. Száz. 17, pp. 696-702.

1884
28. Barna ferdinánd Vámbéry Ármin A magfyarok eredete” czimü műve néhány főbb állításának birálata. Budapest, 98 p. (Értekezések 11/10.)
29. Budenz József Nyelvészeti észrevételek Vámbéry Ármin ” A magyarok eredete” czimű munkájára. II.: NyK. 18, pp. 1-34. Cf. 21. 30.
30. Budenz József Felelet. József Nyelvészeti észrevételek Vámbéry Ármin ” A magyarok eredete” czimű munkájára. Budapest, 1883, 107 p. (Ugor füzetek 6.) Cf. 21. 29.

1886
31. Summary of events: AQR. 2, pp. 445-473.
32. Budenz József Egy kis visszhang Vámbéry Ármin úr válaszára, vagyis „A magyarok eredete és a finn-ugor nyelvészet” cz. 2. értekezésére. Budapest, 35 p. (Értekezések 13/7)

1887
33. Récsey Viktor A. Vámbéry Ármin, Sopron, 34 p. Cf. 34. 35. 36.

1888
34. Récsey Viktor A. Der weltberühmte Orientalist Prof. Dr. Armin Vámbéry. Oedenburg, 33 p. Cf. 33. 35. 36.

1889
35. Récsey Viktor A. Doktor Vámbéry Ármin élete és tudományos működése. Kassa, 54 p. Cf. 33. 34. 36.
36. Récsey Viktor A. Prof. Dr. Ármin Vámbéry’s Leben und seine wissenschaftliche Wirksamkeit, Kaschau, 33 p. Cf. 33. 34. 35.

1891
37. Gubernatis, Angelo de Dictionnaire international des écrivains du jour, Florence, III. p. 1871. Cf. 19.

1894
38. Radó Vilmos: Vámbéry Ármin utazásai Ázsiában. Az ifjúság számára átdolgozta… Vámbéry Árminnak a szerzőhöz intézett nyílt levelével. 2. bőv. kiad. Budapest, Eggenberger 1894. 224 p. Cf. 24. 41. 42.

1895
39. Kuun Géza Vámbéry Ármin. A magyarság keletkezése és gyarapodása. Száz. 29, pp. 746-764.

1899
40. Szinnyei József A Finn-ugor Társaság legújabb kiadványai. NyK. 29, pp. 468-471.

1905
41. Radó Vilmos: Vámbéry Ármin utazásai Ázsiában. Az ifjúság számára átdolgozta… 2. kiad. Budapest, Cf. 24. 38. 42.

1909
42. Radó Vilmos: Vámbéry Ármin utazásai Ázsiában. Az ifjúság számára átdolgozta… 3. kiad. Budapest, Cf. 24. 38. 41.

1911
43. Gombocz, Zoltán Szó- és szólásmagyarázatok: Rokon MNy. 7, pp. 24-25.
44. Munkácsi Bernát Vámbéry Ármin. KSz. 12, pp. 197-199.

1913
45. Prof. Arminius Vámbéry. AQR. 2, p. 442.
46. Németh Gyula Értesítő: Vámbéry Ármin. NyK. 42, p. 468.
47. Sebestyén gyula Vámbéry Ármin. Eth. 24, pp. 321-326.

1914
48. Munkácsi Bernát Prof. Hermann Vámbéry. 1832-1913. ÚR. 3, pp. 513-532; 4 (1915), pp. 88-113, 386-408.

1915.
49. Goldziher, Ignácz Vámbéry Ármin tiszt. Tag emlékezete. Budapest, 18 p. (Emlékbeszédek 17/6.)
50. Munkácsi Bernát Vámbéry Ármin tudományos munkássága. BpSz. 162, pp. 87-112, 243-274.

1916
51. Keleti kéziratok és könyvek Vámbéry könyvtárából. AkÉrt. 323, pp. 660-683.

1934
52. Tábori Pál A sánta dervis. Egy csodálatos élet regénye. Budapest, pp. 126 p.

1945
53. Halász Gyula Vámbéry Ármin: Világjáró magyarok. Budapest, pp. 193-225.

1947
54. Vihar Béla Szovjet-orosz író elbeszélése Vámbéry Árminról. Ethn. 65, pp. 348-349.

1957
55. Tichonov, N. S. Vamberi. Povesť, Moskva, 42 p. Cf. 57. 64. 80.

1959
56. Vajda György M. Szemelvények a weimari Goethe-Schiller Archhivum magyar anyagából. Jókai Mór, Kertbeny Károly Mária, Vámbéry Ármin. Budapest, pp. 221-237.

1960
57. Tichonov, N. S. A bokharai teaház. Vámbéry Ármin. A nép barátja. Elbezsélések. Budapest, 93 p. Cf. 55. 64. 80.

1962
58.Ávi-Gil, Sh. Árméniusz Vámbéry, in: Round the Globe. Asia, Tel Aviv, 232 p.; pp. 169-185.
59. Rubinyi, Mózes. Emlékezések és tanulmányok. Budapest, pp. 59 -63.

1963
60. Csinády, Gerő Vámbéry Ármin emlékezete. FöldK. 11, pp. 1-4.
61. Hazai György Ármin Vámbéry 1832-1913. A bibliography, Budapest, 30 p.
62. Hazai György Büyük türkolog Ármin Vámbéry. 1832-1913. Kitap Belleten, Yeni Seri, August 2/26, pp. 3-4.
63. Hazai György Megemlkezés Vámbéry Árminról. NyK. 65, pp. 196-198.
64. Tichonov, N. S. Vamberi. Povesť. Dušanbe, 54 p. Cf. 55. 57. 80.

1965
65. Scheiber, Alexander Notes by Nordau, Zangwill Vambery and Herzl in a Hungarian autorgraph book. Herzl Year Book 6 (New York, 1964-65), pp. 78-80.

1966
66. Kakuk Zsuzsa Dervisruhában Közép-Ázsián át. Budapest, 437 p.
67. Vámos Magda Resid efendi. Vámbéry Ármin élet. Budapest, 272 p.

1970
68. Apor, Eve The Persian Manuscripts of the Vámbéry bequest.. AOH. 23, pp. 327-334
69. Rásonyi László Ármin Vámbéry: Türk kültürü, pp. 276-279.

1971
70. Kakuk Zsuzsa Cent ans d’enseitgnement de philologie turque a l’Université de Budapest: StudTurc. Pp. 7-28.

1972
71. Kis József: Vámbéry nyomában. Egy filmrendező naplójából. Budapest, 176 p

1973
72. Vécsey Zoltán Vámbéry Ármin (1832-1913): Magyar utazók, földrajzi felfedezők. Budapest, pp. 208-213.

1974
73. Nagy Tibor Méltassuk a nyelvész Vámbéryt is! Mnem. 30/300 (1974. dec. 24.), p. 8.

1975
74. (soproni) Vámbéry, a nyelvész. Mnem. 31/2 (1975. jan. 3.), p. 8.

1976
75. Hazai György Vámbéry Ármin. Budapest 131 p. (A múlt magyar tudósai)

1979
76. Alder, Lory – Dolby, Richard The dervis of Windsor Castle. The life of Arminius Vambery. London, 512 p. Cf. 77.

1980
77. Szakonyi, Péter A dervis professzor. Angol könyv Vámbéry Ármin életéről. Mnem. 36/177 (1980. júl. 30.), p. 8. Cf. 76.

1982
78. Nagy Emőke – Nagy Géza 150 éve született Vámbéry Ármin. Egyetemi Lapok 24/1 (1982. február 8.).
79. Raj Tamás A tudós és politikus. Vámbéry Ármin emlékére. Mnem. 38/68 (1982. márc. 21.), p. 7.
80. Tyihonov, Nyikolaj Vámbéry. A bokharai teaház. Budapest, 87 p. Cf. 55. 57. 64.

1983
81. Coco, Carla Lettere inedite e saggi non recensiti di Ármin Vámbéry. Annali della Facolta di lingue e letteratura straniere di Ca’ Foscari 22/3 (Serie Orientale 14), pp. 25-74.

1985
82. ÖKE, Mim Kemal Vambery. Belgelerle Bir Devletlerarasi Casusun Yaşam Öyküsü, Istanbul, 200 p. + 11 kép.
83. Katschner, B. Herman Vámbéry’s Leben und Reiseabenteuer. Techen – Wien, s. d., V + 138 p.
84. Barna F.: Vámbéry Ármin „A magyarok eredete” c. műve néhány főbb állításainak bírálata. Budapest, Akademia 1884.
85. Goldziner V. Vámbéry emlékezete. Akadémiai emlékbeszéd. Budapest, 1915
86. Vámbéry Ármin Emich Nagy Képes Naptára. Budapest, 1864. 125 o.
87. Vámbéry Ármin utazása Közép-Ázsiában. Pest, 1865. Emich Nagy Képes Naptára VII. 1866. 97 o.