A kísérlet folytatódik

A II. Nemzetközi Vámbéry Konferencia (2003) előadásai
2004

Az alábbiakban egy, a magyar nyelvterületen még meglehetősen szokatlan, bár nem teljesen előzmények és párhuzamok nélkül való kísérlet folytatódásának részesévé válhat az olvasó. A dunaszerdahelyi Vámbéry Polgári Társulás és a Lilium Aurum Könyv- és Lapkiadó közös kezdeményezése azt a célt tűzte ki maga elé, hogy egyesítse a civil kezdeményezés rugalmasságát és az akadémikus tudomány alaposságát egy közös cél, Vámbéry Ármin életművének feltárása érdekében. Másodjára tárva a nyilvánosság elé munkánk eredményeit, immáron biztosan állíthatjuk, hogy kísérletünk eredményessé lett.
A munkánkban részt vevő kutatói közösség, amelynek esetenkénti összetétele minden élő szervezethez hasonlóan változó, valóban képessé vált arra, hogy önmagától, a maga örömére, de mégis mindenki hasznára vegyen részt a közös munkában. E közösségről joggal elmondható, hogy a legkorszerűbb s egyúttal a leghatékonyabb módon, igazi tudományos hálózatként képes dolgozni. Ez azt jelenti, hogy közösségünk tagjai mindig a leginkább célszerű formában képesek együtt dolgozni. Második kötetünk megjelenése mellett büszkén jelenthetjük ki, hogy készen állunk a következő konferencia megszervezésére és eredményei közreadására is. Figyelembe véve azt a tényt is, hogy ezzel párhuzamosan folytatódik Vámbéry életművének közzététele is, büszkén jelenthetjük ki, hogy egy élő és eredményes szakmai közösség tevékenységének pillanatfelvételét nyújthatjuk át az olvasónak.