Madaras László

Dr. Madaras László
Lakcím: Magyarország, 5000 Szolnok, Pozsonyi út /65. I/3.
Telefon: +36 20-411-7497
E-mail:madaras.laszlo53@gmail.com
Születési hely, idő: Győr, 29/07/1953
Állampolgárság: magyar
Családi állapot: Nős (1975) két gyermekkel.
Feleségem: Madaras Lászlóné Dr. PhD matematika- fizika-filozófia szakos főiskolai tanár, egyetemi oktató, Metropolitan Egyetem, Budapest
Gyermekeim: Emese pulmonológus; Anna ügyvéd
Unokáim: Noémi, Renáta, Máté, Flóra, Tamás

Régész

SZAKMAI végzettségek, tudományos fokozatok:

 • 2005 ECDL vizsga
 • 1994 CSc, Történelemtudományok (régészet) kandidátusa,
  MTA Tudományos Minősítő Bizottsága, Budapest.
 • 1984 Egyetemi doktori fokozat,
  József Attila Tudományegyetem, Szeged
 • 1972-1977 Történelem-régészet szak,
  József Attila Tudományegyetem, Szeged, BTK.
 • 1973-1975 Altaisztika speciális képzés,
  József Attila Tudományegyetem, Szeged, BTK.
 • 1972-1974 Magyar-történelem szak,
  József Attila Tudományegyetem, Szeged, BTK.
 • 1967-1971 Bányai Júlia Gimnázium, Kecskemét.

Nyelvtudás, nyelvismeret:

 • Orosz nyelvtudás szintje (CEFR): szóban: B2, írásban: B2
 • Német nyelvtudás szintje CEFR): szóban: B1, írásban: A2
 • 1990 Középfokú állami nyelvvizsga orosz nyelvből
 • 1988 300 órás haladó szintű nyelvtanfolyam orosz nyelvből, Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Szolnok
 • 1987 alapfokú állami nyelvvizsga német nyelvből
 • 1973 egyetemi záróvizsga orosz nyelvből

Munkahelyek, beosztások:

 • 2020.09.01-től nyugalmazott régész
 • 1998-2020 régész-muzeológus, Damjanich János múzeum, Szolnok
 • 2003-2004 óraadó tanár, Debreceni Egyetem Néprajz Tanszék
 • 1991-1998 régészeti osztály vezetője, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szolnok
 • 1982-1991 megyei múzeumi szervezet igazgató-helyettese, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szolnok
 • 1977-80 óraadó tanár, muzeológia tárgyból, Tiszaparti Gimnázium, Szolnok
 • 1977-1982 régész-muzeológus, Damjanich János Múzeum, Szolnok

Szakmai tagságok

 • MTA DAB Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szakbizottság 2011–
 • Vámbéry Tudományos Testület (Dunaszerdahely), elnökségi tag 2011–
 • MTA DAB Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Testülete, elnökségi tag 2010-ig.
 • Magyar Őstörténeti Munkaközösség, elnökségi tag 2003– 2005.
 • MTA DAB Régészeti Munkabizottságának elnöke 1999-ig.
 • MTA Köztestületi tag 1994–

Szakmai díjak, elismerések:

 • Minisztériumi Nívó-díj 1992.
 • Vámbéry-díj elismerés, a Vámbéry Polgári Társulás díja, 2019.10.25.
 • Laki Kálmán-díj, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kutatói díja, 2020.01.22.

Részletes szakmai önéletrajz

Általános iskolai tanulmányaimat Tápióbicskén végeztem, középiskolába Kecskemétre, a Bányai Júlia Gimnáziumba jártam. Ezekben az években az ONI-ban voltam kollégista.

Egy éves katonai szolgálat után a szegedi József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának magyar-történelem szakán folytattam tanulmányaimat. Már az első évtől kezdve harmadik szakként régészetet hallgattam. Másodéves szigorlataim sikeres letétele után a magyar szakot leadtam, s felvettem második szakként a régészetet. Az egyetemi évek alatt a Körösi Csoma magyar őstörténet és a Régészeti Diákkör tagja voltam, negyed- és ötödéves koromban az előbbinek a titkáraként tevékenykedtem. 1975-ben az Országos Diákköri Konferencián a „Kettős honfoglalás elméletének néhány településtörténeti problémája” című dolgozatommal országos első díjat nyertem. 1977-ben szereztem diplomát, jeles eredménnyel.

Az egyetem elvégzése után 1977.07.01.-én kezdtem dolgozni a szolnoki Damjanich János Múzeumban, mint régész-muzeológus. Közben 1982-től megbízott, majd kinevezett megyei múzeumigazgató-helyettesként tevékenykedtem. Miután Szervezeti és Működési Szabályzatunk 1991-ben megszüntette az igazgató-helyettesi funkciókat, a megyei szervezet Régészeti Osztályának vezetőjévé választottak. Ezt a funkciót újraválasztással két cikluson keresztül 1998 márciusáig töltöttem be.

Kutatási területem a késői népvándorláskor, a magyar honfoglalás és az államalapítás időszaka.

1984-ben egyetemi doktori címet szereztem: „A Szentes-kajáni avar temető” című dolgozatommal. Doktori minősítésem „summa cum laude”.

1994-ben a „Történelmi változások a Közép-Tiszavidéken a VII-VIII. században” című disszertációmmal megszereztem a „történelemtudományok kandidátusa” tudományos fokozatot.

Kutatóként és magánemberként is sikerült elsősorban a környező országok Ausztria, Lengyelország, Jugoszlávia, Ukrajna, Szlovákia múzeumainak szakmai munkájába betekinteni, tudományos konferenciákon részt venni, előadásokat tartani. Hosszabb tanulmányúton vettem részt Németországban, Finnországban és Angliában. Elnökségi tagja vagyok a Dunaszerdahely székhelyű Vámbéry Polgári Társulás mellett működő Tudományos Tanácsnak. 2019 októberében a Vámbéry Tudományos Akadémia a Kárpát-medence avar és honfoglalás kori régészete terén végzett munkásságomat Vámbéry-díj elismerésben részesítette.

Tagja vagyok az MTA Köztestületének, az MTA Debreceni Akadémiai Bizottság Régészeti Munkabizottságának elnökeként dolgoztam 1999 végéig. Egyik magyarországi felelőse voltam a Kárpát-medence avarkori fémkatalógusa internetes programjának, amely a Bécsi Egyetem tanszékvezető professzorának, Prof. Dr. Falko Daim-nak az irányításával létesült és működött. Megalakulásától elnökségi tagként vettem részt az MTA Jász- Nagykun Szolnok Megyei Testületének munkájában, majd a Szakbizottság létrejöttétől a Közép Tisza-vidéki Munkabizottság tagja vagyok.

Idegen nyelvi ismeretem elsősorban azokra a nyelvekre irányultak, amelyek segítették a kutatásaimat. Így a szakmai munkámhoz elengedhetetlenül szükséges orosz középfokú nyelvismeretemet német nyelvismerettel egészítettem ki, amelyet pályázat útján elnyert német nyelvterületen töltött szakmai gyakorlattal is igyekeztem elmélyíteni.

Rendszeresen vezettem régészeti feltárásokat. Ezek közül kiemelhető az olasz-magyar expedíció magyar irányítójaként végzett öcsödi ásatás, melynek végeredménye a Nápolyban 2005-ben megjelent Bruno Genito professzorral közösen írt „Archaeological Remains of a Steppe People in the Hungarian Great Plain. c. angol nyelvű könyv lett.

Szakmai munkámban kiemelten fontosnak tartottam a feltárt és összegyűjtött régészeti anyag közönség előtti bemutatását. Rendezője voltam a szolnoki Damjanich János Múzeum Állandó Régészeti Kiállításának, majd a Tiszazug fontosabb leleteit bemutató Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum állandó régészeti kiállításának. Kiállítás-szervezői munkámat 1997. augusztus 20.-án a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Múzeumi Osztálya Nívó Díjjal ismerte el. A 2013-ban megrendezett „Árpád népe – Gyula népe” ’A honfoglaló magyarok emlékanyaga a Közép-Tisza vidéken’ című időszaki kiállítást Szolnok mellett Kecskeméten, Nagykörűben, Törökszentmiklóson, Egerben, Miskolcon, Keszthelyen, Szentesen, Nyíregyházán és Kisvárdán is sikerült bemutatnunk az érdeklődők számára.

Hasonlóan az ország több múzeumában láthatták a 2018-ban megrendezett „Az Avar kor – Madártávlatból c. kiállítást, melyben a Jász- Nagykun Szolnok megye területéről és annak közvetlen környezetéből előkerült – nagy részben a saját ásatásaimon előkerült – régészeti leletanyagot mutattuk be.

Az MTMT által nyilvántartott könyveim, tudományos publikációim száma jelenleg meghaladja a 140-et, a publikációs/idézettségi adatszám meghaladja a 400-at. Emellett számos népszerűsítő tanulmányom is megjelent. Több éven át szerkesztője volt a Megyei Múzeumi Szervezet Évkönyvének (TISICUM), valamint az „Avar Corpus Füzetek” sorozat megjelent öt kötetének. Hasonlóan éveken át segítettem szerkesztőként az MTA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Testülete által kiadott Jászkunság c. folyóirat megjelenését. Személyi és kutatói adataim megtalálhatók a „Ki Kicsoda 2000”, A Ki Kicsoda a magyar régészetben és az MTA Köztestület tagjairól megjelent kiadványokban is. Kutatói munkásságomat Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020.01.22.-én Laki Kálmán-díjjal ismerte el.
Szolnok, 2021. január 11.

Dr. Madaras László