Zimonyi István

Szakmai önéletrajz

1956. június 28-án születtem Egerben.  Egyetemi tanulmányaimat 1976-81 között a JATE angol-történelem-altajisztika szakán folytattam. 1981-ben török szakos előadó és angol szakos középiskolai tanári diplomát szereztem. 1981-től két évig látogattam az ELTE Arab Tanszék nyelvóráit, majd egy évet töltöttöm ösztöndíjasként Kairóban. Hazatérése után középfokú arab nyelvvizsgát szereztem.

1983-ban védtem meg egyetemi doktori értekezésemet (Volga Bulgars in the early 13th Century), 1990-ben lettem a nyelvtudomány kandidátusa (The Origins of the Volga Bulghars). 2003-ban habilitáltam történelemtudományból (Tudományos előadás: Kazár-magyar kapcsolatok; Tantermi előadás: Az iszlám és a középkori Kelet-Európa). 1981-1993 között a JATE Altajisztikai Tanszék munkatársaként dolgoztam, 1993-tól a JATE Középkori Egyetemes Történeti Tanszékének tanszékvezető docense lettem. 1994-től 18 hónapig dolgoztam Humboldt-ösztöndíjasként Giessenben. 2007 októberétől 2011 nyaráig Kairóban a Magyar Köztársaság Nagykövetségének Kulturális Tanácsosi Hivatalának igazgatójaként, kulturális tanácsosként dolgoztam. Az SZTE, BTK Középkori Egyetemes Történeti Tanszékére tértem vissza, ahol habilitált egyetemi docensként dolgoztam 2013-ig. Az MTA doktora címet és az egyetemi tanári kinevezést 2014-ben kaptam meg. 2014-tól vezetem az SZTE, BTK  Középkori Egyetemes Történeti Tanszéket és 2015-től pedig az SZTE, BTK Altajisztikai Tanszékét.

Oktatási tevékenységem a középkori török nyelvű nomádok történetére, az ehhez kapcsolódó korai magyar-török kapcsolatok történetére és Kelet-Európa valamint az iszlám világ török nyelvű népeinek középkori történetére irányul.

Kutatási tevékenységemben központi szerepet játszik a kelet-európai török nyelvű nomád népek középkori történetének megírását lehetővé tevő források történeti feldolgozása és a korai magyar történet. A források fordításainak és történeti értékelésük kiadásának szervezése mellett, a muszlim források történeti feldolgozásán dolgozom. Ennek keretében a Kmoskó hagyatékból kiadtam három kötetet (Kmoskó Mihály, Mohammedán írók a steppe népeiről), a Humboldt-ösztöndíj adta nemzetközi együttműködés keretében Göttingenben jelent meg a Hansgerd Göckenjan professzorral közösen írt Muslimische Berichte des Mittelalters über Osteuropa und Zentralalasien I. Die Ğayhanī-Tradition. 2005-ben jelent meg habilitációs dolgozatom, amelyben feldolgoztam a korai magyar történet legfontosabb muszlim forrását, a Dzsajháni-hagyomány magyar fejezetét. Ennek német változata 2006-ben látott napvilágot. Az angol változat a Brill Kiadó sorozatában jelent meg 2015-ben. 2012 szeptemberében benyújtott akadémiai doktori disszertációmat „A magyarság korai történetének sarokpontjai. Elméletek az újabb irodalom tükrében” című munkám 2014-ben jelent meg a Balassi Kiadó gondozásában.

A középkori steppetörténet kutatások hosszútávú biztosítása érdekében az SZTE Történeti Doktori Iskola keretében vezetésemmel PhD disszertációk készültek, illetve készülnek. Dobrovits Mihály (Türkök története), Pogár Szabolcs (Kelet-Európa kora középkori kereskedelme), Kovács Szilvia (A kunok a mongol kor előtt), Abdallah Abdel-Ati, (Az egyiptomi magyar kapcsolatok a két világháború közötti időszakban), Nagy Katalin (A hunok és az avarok fegyverzete, harcmodora az írott források alapján) és Vér Márton (The postal system of the Mongol Empire in northeastern Turkestan) sikeresen megvédték a disszertációjukat. További két PhD disszertáció készül jelenleg a vezetésemmel.

A középkori steppetörténet kutatási eredményeinek bemutatására kétévenként steppetörténeti konferenciát szervezek munkatársaimmal. Az első három (1997, 2000, 2002) konferenciát Szegeden rendeztük, amelynek anyaga a Magyar Őstörténeti Könyvtár sorozatban került kiadásra. 2004 óta a konferencia nemzetközi. 2004-ben Szegeden, 2007-ben Jászberényben, 2009-ben Miskolcon, 2011-ben Kairóban 2013-ban Moszkvában és 2016-ban Szegeden, 2018-ban Sanghajban, 2019-ben Szófiában Medieval Nomads címen nyolc nemzetközi konferenciát tartottunk. Az elhangzott előadások cikk változata az Acta Orientalia 2005-ös számaiban, a Chronica 2007-2008 és 2011-es köteteiben, Studia Uralo-Altaica 53 kötetében kerültek publikálásra.

1990-ben indult meg a Magyar Őstörténeti Könyvtár sorozat kiadása, amelynek sorozatszerkesztője vagyok. Eddig 34 kötet látott napvilágot, 1997 óta a Balassi Kiadó gondozásában.

A kutatások személyi és anyagi fedezetének biztosítására 1997 óta három OTKA, illetve 2001-ben egy NKFP pályázatot nyertem el.

Kandidátusi értekezésének megvédése óta tíz könyvem jelent meg. Hat további kötetet szerkesztettem, ezek között volt Szűcs Jenő Gentilizmus című munkája. Ezek mellett 60 tanulmányt és 62 lexikon szócikket publikáltam, és ötven hazai és nemzetközi konferencián tartottam előadást.

Aktívan bekapcsolódtam a tudományos közéletbe: 1993-tól 2005-ig az MTA Orientalisztikai Bizottsága munkájában vettem részt, 2001-től 2004-ig az OTKA Társadalomtudományi Kollégiumának, illetve 2001-től 2006 végéig a MAB Történelem, Néprajz és Kulturális Antropológiai, Művészeti és Művelődéstörténeti Tudományok Bizottságának tagja voltam.

A Bologna-rendszer bevezetésére alakult Bölcsész Konzorciumban a történész képzési ági koordinátorként szerveztem a BA és MA képzési és kimeneti követelményeinek szakmai egyeztetéseit 2004-2007-ban, illetve részt vettem a Bölcsész Konzorcium Tananyag fejlesztési Pályázatának lebonyolításában.

Nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezem: a göttingeni központú Societa UraloAltaica alelnöke vagyok, 2013 végétől pedig az Archivum Eurasia Medii Aevi (USA) szerkesztőbizottságának tagja. Török, német, egyiptomi, kazak és orosz intézményekkel vannak hivatalos kapcsolataim.

Curriculum vitae

Prof. Dr. István Zimonyi)
Department of Medieval Studies (head
Department of Altaic Studies (head) – MTA-ELTE-SZTE Silk Road Research Group
University of Szeged,
Faculty of Arts
Szeged
Egyetem u. 2
H-6722
E-mail: zimonyi@hist.u-szeged.hu

He was born on 28. June 1956 in Eger (Hungary). He studied history, Turkology and English language and literature at Attila József University between 1977 and 1981 and graduated in Turkology and English language and literature in 1981.

In 1983 he wrote his university doctor thesis entitled „Volga Bulgars in the early 13th Century”. In 1990 he defended his dissertation (Candidate of Science corresponding to PhD) at the Hungarian Academy of Sciences under title „The Origins of the Volga Bulghars” which was published in the series Studia Uralo-Altaica. In 2003 he carried out habilitation in the field of history at University of Szeged. (Muszlim források a honfoglalás előtti magyarokról. A  Ğayhānī-hagyomány magyar fejezete; Muslimische Quellen über die Ungarn vor der Landnahme. Das ungarische Kapitel der Ğaihānī-Tradition; Muslim Sources on the Magyars in the second half of the 9th century The Magyar chapter of the Jayhānī-tradition). In 2014 he received the title, doctor of sciences at the Hungarian Academy of Sciences with a monography on early Hungarian history (A magyarság korai történetének sarokpontjai. Elméletek az újabb irodalom tükrében; Key issues of the early Hungarian history. Theories in the light of recent literature).

From 1981 to 1993 he was employed at the Department of Altaistics in Attila József University.In 1993 he was appointed to an associate professor and the head of the Department of Medieval Studies. In 2007 he was appointed to the director of Hungarian Cultural Institute in Cairo and cultural counsellor of the Embassy of the Hungarian Republic in Cairo. In 2011 he returned to the Department of Medieval Studies at University of Szeged and since 2013 he has been working as full professor. Since 2014 he has been the head of the department. In 2015 he was appointed to the head of Department of Altaic Studies too. In 2017 he has become a member of the MTA-ELTE-SZTE Silk Road Research Group.

Till 1993 he read lectures on the medieval history of the Altaic speaking peoples, medieval Islam and Hungarian prehistory in the Department of Altaistics. Since 1994 he has been delivering lectures on nomadic peoples of the Eurasian steppe, especially the medieval history of Eastern Europe (Huns, Avars, Khazars, Kievan Russia, Volga Bulghars, Pechenegs, Cumans, Mongols) and Hungarian early history, the problems of nationality in Middle Ages and the Sil Road.

His research work focuses on the nomadic peoples of Eastern Europe, among others the history of the Volga Bulghars and the early history of the Hungarians. The Eastern European steppe is a part of the Eurasian steppe belt, so the nomads of Europe must be studied in close connection with those of Inner Asia. It is the basic step to the study the Silk Road which connected China, Central Asia, India and the Western Eurasia.

He has started a research project at the Department of Medieval History at the University of Szeged, which focuses on the collection and translation with commentary of the sources for the medieval nomads. As for the study of medieval Muslim and Syriac sources of steppe history he was inspired by the edition of Mihály Kmoskó’s literary remains on the medieval nomadic peoples of the Eurasian steppe. There was a monograph on the chapters of Turkic speaking peoples by Gardīzī with parallel sections from other authors in German in the literary remains of Mihály Kmoskó. The manuscript was completely revised and together with Professor Hansgerd Göckenjan, the have added the relevant chapters from the parallel authors. They have omitted those notes which were not valid and outdated. The rest has been completed with the latest philological and historical commentary and published. Kmoskó won fame in the field of Syriac studies. He composed first the Syriac sources on the peoples of the Eurasian steppe in Hungarian. Szabolcs Felföldi edited the manuscript in 2004.

As a Humboldt-fellow he spent three semesters between 1994 and 1996 in Giessen in the Osteuropäisches Institut of the Justus-Liebig University. His host was Professor Hansgerd Göckenjan with whom he delivered research together from 1994 and they published „Muslimische Berichte des Mittelalters über Osteuropa und Zentralasien” in 2001. 

The Research Group for Hungarian Prehistory was founded by Professor Róna Tas in 1990 concentrating on the research of the old Turkic loanwords in Hungarian language and the early history of the nomadic peoples of Eurasia. In cooperation with other Departments (Altaistics, Archeology, Anthropology, etc.)  He has directed and coordinated an MA course on Hungarian Prehistory since 1992.

The Research Group for Hungarian Prehistory started a series entitled Library of Hungarian Prehistory. He is the editor of the series. The first volume was published in 1990 and the thirty fourth in 2020.

Parallel to the collection and research of the sources, under the auspices of the Historical Doctoral School of the University of Szeged several PhD dissertations have been written focusing some important aspect of the history of medieval nomads. Mihály Dobrovits wrote the first history of the Türk Khaganates, Szabolcs Polgár collected all the sources concerning the development of trade in East Europe in the 9-10th centuries. Szilvia Kovács wrote a PhD on the historiography of the Cumans/Kipchaks before the Mongol invasion and Katalin Nagy has focused on the nomadic weapons of Eastern Europe in the Middle Ages.

To present and to discuss the results of their project conferences have been organized entitled Medival Nomads (MeN) in every second year since 1997. The representatives of the Hungarian research took part in the first three conferences in Szeged (Hungary). The fourth was an international one in Szeged and its proceedings were published in Acta Orientalia in 2005. Other conferences took place in Jászberény (Hungary), the capital of region of the Jász, a people who settled in Hungary in the 13th century and they spoke an Indo-Iranian language in 2007; then in 2009 Miskolc (Hungary) , in 2011 Cairo (Egypt), and in 2013 Moscow, in 2016 Szeged, in 2018 Shanghai, in 2019 Sofia. Most of the papers have been or are going to be published. These conferences were attended by historians from USA, Russia, Germany, Austria, Spain, France, Israel, Egypt, Italy, Japan.

His recent monograph entitled ‘Key issues of the early Hungarian history. Theories in the light of recent literature’ consists of three chapters: Hungarians at the Volga-Kama region, Hungarians at the steppe and forest steppe of Eastern Europe, Hungarians in the Carpathian Basin. Since the PhD thesis he published ten monographs and was the editor of nine volumes. In addition, he published 64 papers and 67 encyclopedia entries and held lecture more than thirty international conferences.

Dr. Zimonyi István
habilitált docens