Vámbéry Ármin Művei

Vámbéry Ármin műveinek és a róla vagy vele kapcsolatban írt műveknek máig nincs teljes bibliográfiája. A legteljesebb eddig ismert könyvészetet Hazai György készítette el 1963-ban a Magyar Tudományos Akadémia Mikrofilm Laboratóriumának mikrokard kiadásában. Hazai bibliográfiája Vámbéry 227 művét adja meg, s a róla szóló irodalom 31 tételét. Ehhez képest a jelenlegi bibliográfia egy további szerény lépés előre, de természetesen ez sem teljes. Ahhoz szükséges még átbúvárolni a korabeli sajtó sok-sok évfolyamát.

Rövidítések:

AkÉrt. A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője (Pest), Akadémiai Értesítő (Budapest).
AkÉrtNy. Magyar Akadémiai Értesítő. A Nyelv- és Széptudományi Osztály Közlönye (Pest)
AkÉrtPhil. Magyar Akadémiai Értesítő: A Philosophiai, Törvény- és Történettudományi Osztályok Közlönye (Pest)
AkÉv. A Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei (Budapest)
AOH. Acta Orientalia Academiae Scientarium Hungaricae (Budapest)
AQR. The Asiatic Quarterly Review (london)
Athenaeum. Társadalmi, poltiikai, irodalmi és művészeti hetilap (Budapest)
AthJ. The Athenaeum Journal of Literature, Science, the Fine Arts, Music, and the Drama (London)
BpH. Budapesti Hírlap (Budapest)
BpSz. Budapesti Szemle (Budapest)
Cosm. Cosmopolis. International Revue (London)
DR. Deutsche Rundschau (Berlin)
Emlékbeszédek A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek (Budapest)
EphilKöz. Egyetemes Philologiai Közlöny (Budapest)
ErdMuz. Az Erdélyi Muzeum Egylet Évkönyvei (Kolozsvár)
Ethn. Ethnographia (Budapest)
Értekezések. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (Budapest)
Figy. Figyelő. Irodalmi és Szépművészeti Lap (Pest)
FortR. The Fortnightly Review (London)
FöldK. Földrajzi Közlemények (Budapest)
FővL. Fővárosi Lapok (Budapest)
Glob. Globus. Illustrierte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde (Braunschweig)
GyőrKöz. Győri Közlöny (Győr)
Haz. Hazánk (Pest)
HazK. Hazánk s a Külföld (Pest)
Hét A Hét. Társadalmi, Irodalmi és Művészeti Közlöny (Budapest)
Hon A Hon. Politikai és Közgazdászati Napilap (Pest)
HölF. Hölgy Futár (Budapest)
JAI. Journal of the Anthropological Institute
Jöv. Jövendő. Irodalmi és Politikai Újság (Budapest)
JRASB. The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland (Hertford)
KSz. Keleti Szemle. Revue Orientale (Budapest)
MN. Magyarország és a Nagyvilág (Budapest)
Mnem. Magyar Nemzet (Budapest)
MNy. Magyar Nyelv (Budapest)
Mnyeszet. Magyar Nyelvészet (Pest)
MSFOu. Mémories de la Société Finno-ougrienne (Helsingfors)
MTT. Magyar Történelmi tár (Pest)
NAR. The North American Review (New York)
Nat. The Nation (New York)
NC. The Nineteenth Century / The Nineteenth Century and After (London)
NR. New Review
NyelvK. Nyelvtani Közlemények (Budapest)
NyK. Nyelvtudományi Közlemények (Budapest)
Nyr. Magyar Nyelvőr (Pest)
OT. Az Ország Tükre (Pest)
PL. Pester Lloyd (Budapest)
PN. Pesti Napló (Budapest)
PRGS. Proceedings of the Royal Geographical Society (London)
RDM. Revue des deux mondes (Paris)
Ref. Reform (Pest)
Revue La Revue de l’Orient (Budapest)
RM. Revue Moderne
Rus. La Russia (Milano)
SárFüz. Sárospataki Füzetek (Sárospatak)
StudTurc. Studia Turcica (Budapest)
Sürg. Sürgöny (Budapest)
Száz. Századok (Budapest)
Uj. Az Ujság (Budapest)
UR. Ungarische Rundschau (München-Leipzig)
UZ. Unsere Zeit. Deutsche Revue der Gegenwart. Monatsschrift zum Conversations-Lexikon (Leipzig)
ÚK. Új Korszak. Heti Szemle a Tudomány, Tanügy, Irodalom, Művészet és a Fővárosi és Vidéki Társasélet köréből (Pest)
ÚMM. Új Magyar Múzeum (Pest)
VU. Vasárnapi Ujság (Pest)
WZKM. Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes (Wien)
ZDMG. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft (Leipzig)