Borúra derű

Éppen két esztendeje, hogy a Lilium Aurum kiadó jóvoltából Varázslatos mesék napkeletről cím alatt napvilágot látott egy híres közelkeleti mesegyűjtemény egy részének magyar fordítása. Azok között, akik ezt a kötetet – az előző folytatását – tartják kézben bizonyosan van olyan is, akinek még ismeretlen ez az előzmény, azaz számukra ez az ‘első kötet.’ A szép sikert aratott könyv előszavában felvázoltam e híres mesegyűjtemény eddigi történetét. Így az olvasó megértését kell kérnem, hogy itt bizonyos ismétlésekre kényszerülök.
A fordítás alapjául szolgáló művet egy jeles francia keletkutató, A. Galand fedezte fel törökországi tanulmányútja során, a konstantinápolyi könyvbazár egy üzletében 1773-ban. Jóllehet ő kitűnő ismerője volt a közelkeleti mesekultúrának, hiszen Európa neki köszönhette az Ezeregyéjszaka meséinek francia fordítását és értő magyarázatát, e mesegyűjtemény fordítására nem vállalkozott. E feladat elvégzése Pétis de la Croix érdeme lett.

Hazai György