Vámbéry Antológia 2008

 • Ardarnica Zorán: F. szellemei, Kultúrmúmiák
 • Barabás Zoltán: Gyáva voltam?, Nincs ítélet
 • Bodnár Gyula: Mire a nap leszáll
 • Bokora Ákos: Szürreál, Tudod, hogy neked
 • Csáky Károly: A Pecsőrényi Református Egyházközség presbiteri jegyzőkönyveinek néprajzi vonatkozásai
 • Cséplő Ferenc: Buzgárok
 • Csóka Ferenc: A hatalom játékszerei
 • Fellinger Károly: Egy közepes szonett fordítás alatt
 • Gágyor József: A tallósi árvaház
 • H. Nagy Péter: A vér zenéje
 • Hazai György: A török költészet antológiájára emlékezve
 • Hodossy Gyula: A lárma csendje
 • Jakubecz Márta: A kalász üzenete
 • Kiss László, Dr.: Egy élvhajhász fürdőorvos avagy adalék Csáth Géza, alias dr. Brenner József felvidéki kapcsolataihoz
 • Krasztev Péter: Vámbéry és Stoker: rövid vázlat a kelet-nyugati szorongásexport történetéből
 • Kulcsár Ferenc: Öregség
 • Lacza Tihamér: A felvidéki földtani ismeretterjesztés
 • Liszka József: Latin ég alatt
 • Nagy Erika: Sugárzó gyűlölet
 • Poór József: Szélcsend
 • Rácz I. Péter: Evolúció másként
 • Szalay Zoltán: Casanova esete Odüsszeusszal
 • Szászi Zoltán: Punnyad a nyár
 • Tóth Elemér: Fecskék
 • Tóth László: A filozófus macska, Ma korán ébredtek
 • Végh Péter: Balsors
 • Vincze István: Meghurcoltatásom története
 • Voigt Vilmos: Egyszer volt, hol nem volt. ..
 • Z. Németh István: A költő egy napja
 • Zirig Árpád: Szobámba érkezern