Közép-Ázsiai utazás

Különleges könyvet tart a kezében az Olvasó, ugyanis eredeti megjelenése óta e kötet most lát napvilágot másodsorra. Vámbé1y, úgy gondolván, hogy a könyvéhez mellékelt hosszú gazdasági és statisztikai leírások az orosz hódítás okán aktualitásukat vesztették, eredeti munkájából egy, elsősorban személyes élményeire koncentráló útleírást szerkesztett, s ez terjedt el az egész világon. Ez látott napvilágot több alkalommal magyar nyelven is: Dervisruhában KözépÁzsián át cím alatt.
Az idő azonban furcsa jószág: Ami a maga korában értéktelenné vált, újra érdekessé teszi számunkra a történelmi távolság. Az elavult földrajzi és statisztikai leírásokból értékes történelmi forrás lett, melyet minden bizonnyal nagy haszonnal forgatnak majd a korszak kutatói.
Ami a munka további részeit illeti, az fő vonalaiban megegyezik a már jól ismert Dervisruhában anyagával.