Elérhetőség

Vámbéry Polgári Társulás
Občianske združenie Vámbéryho
Vámbéry Civic Association

Galantská cesta 658/ 2F
92901 Dunajská Streda
e-mail: vambery@vambery.sk
telefon: +421 903 724 781