XIV. Nemzetközi Vámbéry Konferencia

„…letűnt dicsőségének visszaverődő fénye…”

Időpont: 2016. október 6-8.
Helyszín: Dunaszerdahely, városháza, konferenciaterem

2016. október 6. – CSÜTÖRTÖK:

 • 18:00 – 19:30
  Könyvbemutató: Megcsalt reményünk.
  Helyszín: Vinárium, Nám. A. Vámbéryho, 5249/13A, Dunaszerdahely

2016. október 7. – PÉNTEK:

 • 8:30 – 9:00
  Prezentáció
 • 9:00 – 9:10
  Köszöntő – Hájos Zoltán, Dunaszerdahely város polgármestere
 • 9:10 – 9:20
  Megnyitó – Vásáry István, a Vámbéry Polgári Társulás elnöke
 • I. rész
  Levezető elnök: Fibi Sándor
 • 9:20 – 9:40
  Darkó Jenő: Szkíták Bizáncban
 • 9:40 – 10:00
  Madaras László: Az avarok ringje II.
 • 10:00 – 10:10
  Szünet
 • 10:10 – 10:30
  Uhrman Iván: Az apafarkas és a disznó-apa II.
 • 10:30 – 10:50
  Vér Márton: A vallási közösségek és a Mongol Birodalom postahálózata
 • 10:50 – 11:10
  Vásáry István: A moszkvai bojárok tatár oklevele a nogájokhoz az első Romanov cár megválasztásáról (1613)
 • 11:10 – 11:20
  Szünet
 • 11:20 – 11:40
  Kiss László: „Mord heréltek fenyegető tekintetei” (Vámbéry) – Orvostörténeti adalékok az eunuchok históriájához
 • 11:40 – 12:00
  Seres István: A Margit szigeti hadi kiállítás „tatár kioszk”-ja
 • 12:00 – 12:20
  Dobrovits Mihály: Clauson és Potapov levelezése
 • 12:20 – 13:50
  Ebéd
 • II. rész
  Levezető elnök: Keller László
 • 13:50 – 14:10
  Zimonyi István: A török identitás kérdése a 6-11. században
 • 14:10 – 14:30
  Kovács Szilvia: A kulturális emlékezet elemei egy kun hősi ének töredékben
 • 14:30 – 14:50
  Olach Zsuzsanna: A karaim identitástudat változása
 • 14:50 – 15:00
  Szünet
 • 15:00 – 15:20
  Tasnádi Edit: József Attila Törökországban
 • 15:20 – 15:40
  Kicsi Valéria: Fetullah Gülen korai évei
 • 16:00 – 16:20
  Keller László: Török rendszerváltás: okok és okozatok
 • 16:20 – 16:30
  Szünet
 • 16:30 – 16:50
  Čiernik Beáta: Jezida kisebbség Örményországban
 • 16:50 – 17:10
  Csicsmann László: A szíriai politikai rendezés dilemmái
 • 17:10 – 17:30
  N. Rózsa Erzsébet: Egy évvel az iráni nukleáris megállapodás után
 • 17:30 – 17:45
  Szünet
 • 17:45 – 18:00
  A Vámbéry-díj kitüntetettjének kihirdetése
 • 18:00 – 20:00
  Vacsora

2016. október 8. – SZOMBAT

 • III. rész
  Levezető elnök: Simon Szabolcs
 • 9:30 – 9:50
  Sárközy Miklós: Újabb eredmények Vámbéry Ármin korabeli és mai rokonainak kutatásában
 • 9:50 – 10:10
  Felföldi Szabolcs: Új adatok Vámbéry életéhez és hazai percepciójához
 • 10:10 – 10:30
  Czentnár András: Jellemrajzok az özbegekről – utazók tollaiból
 • 10:30 – 10:40
  Szünet
 • 10:40 – 11:00
  Németh Pál: Theodórosz Abú Qurra vitája muzulmán teológusokkal Al Ma’mún abbászida kalifa jelenlétében
 • 11:00 – 11:20
  Tüske László: A prédikátor (khátíb) szerepe a vallásos közéletben Egyiptomban
 • 11:20 – 11:40
  Somodi Katalin: Rudolf Macúch és az ahvázi mandeusok
 • 11:40 – 12:00
  Hodossy Gyula: Zárszó
 • 12:00 – 13:30
  Ebéd

,,Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR-program kultúra národnostných menšín 2016“č.zmluvy: 513/2016; č.projektu:
KNM-765/2016/1.5
Dunaszerdahely város önkormányzata