XVIII. Nemzetközi Vámbéry Konferencia

„És hogy mindezek után sem veszítettem el bizalmamat és lelkem derűjét, azt egyes-egyedül annak az édes munkakedvnek
köszönhettem, mely rózsaszínű fátyolt borított minden kellemetlenségre, s mellyel derült jókedvvel néztem nyugalmas dolgozószobám
ablakából a világ folyására.”

„Bizalommal és lelki derűvel“

Időpont: 2020. november 6.
Helyszín: Thermalpark Hotel, Konferencia terem, Gabčíkovská 237/38, Dunaszerdahely

2020. november 6. (péntek)

 • 09:00
  Prezentáció
 • 09:20
  Köszöntő beszédek: Hájos Zoltán,
  Dunaszerdahely város polgármestere, VásáryIstván a Vámbéry Polgári Társulás elnöke
 • 09:40
  Megnyitó: Kovács Attila
 • 10:00 Madaras László: Egy honfoglalás kori törzs szállásterülete és a Szent Istváni vármegyeszervezés esetleges kapcsolata
 • 10:15
  Darkó Jenő: Bíborbanszületett Konstantinosz a szlávokról
 • 10:30
  Uhrman Iván: A kékkend népről
 • 10:45
  Dobrovits Mihály: Vámbéry a török levéltári iratokban
 • 11:00
  Tasnádi Edit: Ógyallai Besse János francia nyelvű török nyelvtanának (1829) bemutatása
 • 11:15
  Péri Benedek: Vámbéry közép-ázsiai kéziratairól
 • 11:30
  dr. Kiss László: A legnagyobb székely, Orbán Balázs (1830–1890), mint keleti utazó”
 • 11:45
  Tüske László: „A vallási diskurzus megújítása” – Egyiptom politikai és vallási intézményrendszerének küzdelme a vallási autoritásért
 • 12:00–13:00
  Ebédszünet
 • 13:00–14:00
  A Vámbéry-díj átadása
  Laudál: Vásáry István professzor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Vámbéry Polgári Társulás elnöke
  A díjat átadja: Hájos Zoltán, Dunaszerdahely város polgármestere, Hodossy Gyula, a Vámbéry Polgári Társulás igazgatója
 • 14:15
  Bartha-Rigó Márta: A kínai puha hatalom újabb megjelenési formái Nyugaton
 • 14:30
  N. Rózsa Erzsébet: Kína a Közel-Keleten
 • 14:45
  Kovács Attila: „Marokkó a Marson és az új Mekka: muszlimok és iszlám a sci-fi fi lmekben”
 • 15:00
  Kovács Szilvia: Magyarok a mongol birodalomban
 • 15:15
  Lacza Tihamér: Egy zsiráf a nemzetközi kapcsolatok szolgálatában – Muhammad Ali egyiptomi alkirály és a franciák
 • 15:30
  Aslan Margaréta: A kaukázusi konfl iktus török szemmel
 • 15:45
  Zárszó: Hóvári János: Vámbéry Ármin, Németh Gyula öröksége és a magyar turkológia jövője.
 • 16:30
  A konferencia berekesztése

Támogatók:
Dunaszerdahely Város Önkormányzata,
Türk Tanács magyarországi Képviseleti Irodája,
Magyar Kulturális Intézet, Pozsony