Vámbéry Konferencia kötetek

A megtalált örökség
Vámbéry Konferencia kötetsorozat I.

Az I. Nemzetközi Vámbéry Konferencia (2002) előadásai
2003

Tartalom

 • Dobrovits Mihály: Vámbéry tudósi pályájáról
 • Dr. Zsigmond Tibor: Dunaszerdahely Vámbéry Ármin korában (1832. március 19. – 1913. szeptember 15.)
 • Erdélyi István: Utazóink – kutatóink Oroszország 19. századi tükrében
 • Keller László: A nemzetközi turkológia a 19. század második felében
 • Zajcev I. V.: Murad Ramzi és Vámbéry Ármin
 • Seres István: Vámbéry Ármin közép-ázsiai utazása a Budenz Józsefhez írott levelei tükrében
 • Csirkés Ferenc: Vámbéry Ármin és az irányi politika
 • Lágler Péter: A cél a küzdés maga? Vámbéry Ármin, Goldziher Ignác és a magyar polgárosodás
 • Kende Tamás: Oroszország keleten – Szempontok az Oroszországi Birodalom Közép-Ázsiai politikájához Vámbéry korában
 • Simon Szabolcs: Regionalizmus és iskola – Gondolatok Vámbéry Ármin szellemű öröksége és az iskola oktatás ürügyén
 • Udvarvölgyi Zsolt: Türkmenisztán Vámbéry korában és ma
 • Bereck Zsuzsanna: Vámbéry bibliográfiája

A kísérlet folytatódik
Vámbéry Konferencia kötetsorozat II.

Az II. Nemzetközi Vámbéry Konferencia (2003) előadásai
2004

Az alábbiakban egy, a magyar nyelvterületen még meglehetősen szokatlan, bár nem teljesen előzmények és párhuzamok nélkül való kísérlet folytatódásának részesévé válhat az olvasó. A dunaszerdahelyi Vámbéry Polgári Társulás és a Lilium Aurum Könyv- és Lapkiadó közös kezdeményezése azt a célt tűzte ki maga elé, hogy egyesítse a civil kezdeményezés rugalmasságát és az akadémikus tudomány alaposságát egy közös cél, Vámbéry Ármin életművének feltárása érdekében. Másodjára tárva a nyilvánosság elé munkánk eredményeit, immáron biztosan állíthatjuk, hogy kísérletünk eredményessé lett.

Az előkelő idegen
Vámbéry Konferencia kötetsorozat III.

Az III. Nemzetközi Vámbéry Konferencia (2004) előadásai
2005

A Vámbéry Ármin emlékére tartott konferenciákon önként vállalt kötelezettségeinket teljesítjük, amikor itt Önök elé lépünk. Számomra éppen ezért fontos ez a találkozás. Együtt s egymásért gondolkodva érezhetem azt,
hogy valóban szabad egyén vagyok, olyan kutató, ki jó társakkal nagy elődök nyomába lép.
Ezért ajánlanám a figyelmükbe e kötetünket is.

Dobrovits Mihály

A küzdelemnek vége, s mégsincs vége
Vámbéry Konferencia kötetsorozat IV.

Az IV. Nemzetközi Vámbéry Konferencia (2005) előadásai
2006

Negyedik alkalommal találkozhatott a Vámbéry örökségét ápolni hivatott közösségünk Dunaszerdahelyen. Kötetünk e tanácskozás anyagára épül. Találkozónk résztvevői és kötetünk szerzői azonban, ahogy ez ilyenkor lenni szokott, mégsem teljesen azonosak. Nem vehetett részt konferenciánkon annak egyik alapító tagja, az éppen Mongóliában tartózkodó Seres István. Barátunk azonban így is kötelességének érezte, hogy legalább jelképesen képviseltesse magát közösségünk soraiban, a konferenciára küldött előadásának szerkesztett változatát az olvasó megtalálhatja a kötet írásai között. Ugyanígy csak cikkel tisztelte meg kötetünket Sárközy Miklós, a Károli Gáspár Református Egyetem ifjú kiválósága és Wágner Péter, a Külügyi Intézet munkatársa is, akik konferenciánk időpontjában, bár nem egy helyen, de egyaránt Vámbéry lába nyomában tapodták a Kelet földjét.

A becsvágy igézetében
Vámbéry Konferencia kötetsorozat V.

Az V. Nemzetközi Vámbéry Konferencia (2007) előadásai
2008

2007 szeptember 28-29-én már ötödjére találkoztak egymással azok a kutatók, akiket Vámbéry örökségének tisztelete tart össze. Jelen voltak a Vámbéry Tudományos Kollégium tagjai valamint több új, körünkben még meg nem jelent előadó is. Konferenciáink egyik eredménye az, hogy sikerült a változatos tudományterületek képviselőit a szó szoros értelmében egy asztalhoz ültetnünk, s biztosan állíthatom, tanulunk egymástól.

A kívánt világosság
Vámbéry Konferencia kötetsorozat VI.

A VI. Nemzetközi Vámbéry Konferencia (2008) előadásai
2009

2008 október 3. és 4. során hatodjára gyűltünk össze, hogy Vámbéry Ármin emléke előtt tisztelegve letegyük szerény szellemi ajándékainkat a tudomány asztalára. A konferencia, s az azt megelőző könyvbemutató változásokat is hozott. Utoljára tartottunk könyvbemutatót a régi Vámbéry Irodalmi Kávéházban. Elbúcsúztunk korábbi konferenciáink helyszínétől is, az egykori járási hivatal tanácsterme helyett a Városházán tartottuk tanácskozásunkat. Köszönet érte Dunaszerdahely Önkormányzatának

A Kelet ritka nyugalma
Vámbéry Konferencia kötetsorozat VII.

Az VII. Nemzetközi Vámbéry Konferencia (2009) előadásai
2010

VII. Nemzetközi Vámbéry Konferencia. Minden eddigit felülmúló számban vettek rajta részt előadóink. Összesen huszonöt előadás hangzott el, amelyek sorrendbe állítása már nem kis feladat elé állította az esemény szervezőit. Távol van már az az idő, amikor- például az első konferencián – azért kellett aggodalmaskodnunk, hogy csak találjunk elég, kellő színvonalú előadást, ami kitölti a rendelkezésre álló teret. Az elmúlt időben már éppen ellenkezőleg, a bőség zavara és a válogatás kényszere nyomta rá bélyegét a konferencia szervezésének menetére. Így érthető, hogy akadtak bizony olyan kollégáink, akiknek legjobb szándékkal sem tudtunk rendezvényünkben helyet szorítani. Bár ez éppannyira szomorított minket, amennyire, hoppon maradt kollégáinkat, egyúttal jele annak az örvendetes előrehaladásnak, ami vállalkozásunkat az elmúlt évtizedben jellemezte.

Segítő kéznek ez a mesterfogása
Vámbéry Konferencia kötetsorozat VIII.

A VIII. Nemzetközi Vámbéry Konferencia (2010) előadásai
2011

Tíz év, nyolc konferencia, nyolc kötet. Ennyi munkánk mostani mérlege. Nem állítom, hogy mindenben a lehető legtökéletesebbet alkottuk, de megtettük, amit tehettünk. A Vámbéry Polgári Társulás és annak Tudományos Kollégiuma, bár magánkezdeményezésre jöttek létre, már rég többek alapítói és a hozzájuk csatlakozott néhány ember magánügyénél. Közügy, a magyar nyelvű keletkutató tudományosság sajnálatosan ritkuló intézményeinek egyike. Feladatunk tehát, hogy ezt a bástyát megtartsuk, amíg csak lehet.

Az érett kor ígérete
Vámbéry Konferencia kötetsorozat IX.

A IX. Nemzetközi Vámbéry Konferencia (2011) előadásai
2012

2011 szeptember 30‑án és október 1‑én tartottuk a IX. Nemzetközi Vámbéry Konferenciát Dunaszerdahelyen. Munkánk során számos előadást hallgattunk meg, s ülésezett a Vámbéry Tudományos Kollégium is. A változatos tematikájú írásokra nem tudok most részletesen kitérni, igaz, az olvasó már a kötet tartalomjegyzékéből is tájékozódhat erről. Előadásaink közül a Vámbéryval kapcsolatos legmegdöbbentőbb felfedezéset Sárközy Miklós tette. Kutatásainak hála előkerült ugyanis egy, az élete alkonyát élő Vámbéry saját kezével papírra vetett, perzsa nyelvű levél, amelyben a szerő lényegében csatlakozott, vagy csatlakozni kívánt az általa korábban nem különösebben kedvelt, iráni eredetű, s az iszlám síita ágából kinőtt bahá’í közösséghez. Ennek eredeti dokumentumát a haifai Bahá’í Központ szívességéből közölhetjük is.

Ábrándjaink kora
Vámbéry Konferencia kötetsorozat X.

A X. Nemzetközi Vámbéry Konferencia (2012) előadásai
2013

2012. szeptember 29-én és 30-án zajlott le Dunaszerdahelyen a X. Nemzetközi Vámbéry Konferencia. Minden eddigit felülmúló számban vettek rajta részt előadóink. Összesen huszonöt előadás hangzott el. Távol van már az az idő, amikor azért kellett aggodalmaskodnunk, hogy csak találjunk elég, kellő színvonalú előadást, ami kitölti a rendelkezésre álló teret. Az elmúlt időben már éppen ellenkezőleg, a bőség zavara és a válogatás kényszere nyomta rá bélyegét a konferencia szervezésének menetére. Magunk sem hittük volna, hogy a kétezres évek elején még szerény, regionális kezdeményezésünkből az évtized végére a magyar nyelven művelt keletkutatás és társtudományai elismert tudományos fórumává, akadémiai műhelyévé válunk. Úgy vélem, szerény kötetünk, minden lehetséges hibájával együtt is meltó az olvasó bizalmára, őszinte szívvel ajánlom tehát jóindulatába!

Európából Ázsiába, és vissza – ismét
Vámbéry Konferencia kötetsorozat XI.

A XI. Nemzetközi Vámbéry Konferencia (2013) előadásai
2014

2013. október 4-én és 5-én zajlott le Dunaszerdahelyen a XI. Nemzetközi Vámbéry Konferencia. A legutóbbi tudományos találkozó három dolgott bizonyított: van létjogosultsága Vámbéry Ármin személyével, munkásságával, illetve távolabbról az által művelt tudományokkal foglalkozni. Másrészről, van létjogosultsága mindezt magyar nyelven tenni. Végül, van létjogosultsága
a nagyobb egyetemi központoktól (Budapesttől, Szegedtől) távol konferenciát szervezni és hagyományt teremteni. Ennek a hagyománynak ma már felelőssége van. Kötetünk pedig ennek a felelősségnek kíván megfelelni.

Megcsalt reményünk
Vámbéry Konferencia kötetsorozat XII.

A XII. Nemzetközi Vámbéry Konferencia (2014) előadásai
2015

2002. október 5-én Dunaszerdahelyen első alkalommal bukkant fel Vámbéry Ármin öröksége és jelentek meg Vámbéry örökösei az I. Nemzetközi Vámbéry Konferencia előadóiként. Valamennyi résztvevő sejtette, hogy egy különleges és izgalmas vállalkozás veszi kezdetét, de remélni sem merte, hogy több mint egy évtized múlva a ’szedahelyi Vámbéry Konferencia a kárpát-medencei keletkutatás egyetlen állandó, magyar nyelvű tudományos seregszemléjévé növi ki magát. Akkor és ott „megcsalt reményünk”!

Teljes tárgyilagosság és szigorú valóság
Vámbéry Konferencia kötetsorozat XIII.

A XIII. Nemzetközi Vámbéry Konferencia (2015) előadásai
2016

A „Teljes tárgyilagosság és szigorú valóság” egyében került megrendezésre 2015. október 9-én és 10-én Dunaszerdahelyen a XIII. Nemzetközi Vámbéry Konferencia. Maga a rendezvény, valamint az ott elhangzott előadásokból szerkesztett – és a Lilium Aurum Könyvkiadó, illetve a Vámbéry Polgári Társulás támogatásával megjelentetett – kötet szerzői a hagyományokhoz híven a lehető legtágabb értelemben vett keletkutatás témái közül válogattak: turkológia, régészet, magyar őstörténet, steppetörténet, politológia, művelődéstörténet és a sor tovább folytatható.

Letűnt dicsőségének visszaverődő fénye
Vámbéry Konferencia kötetsorozat XIV.

A XIV. Nemzetközi Vámbéry Konferencia (2016) előadásai
2017

2016. október 6. és 8. között került megrendezésre a XIV. Nemzetközi Vámbéry Konferencia, amelyen elhangzott elöadások szerkesztett változatait tartalmazza a most elkészült kötet. A tanulmányok megjelenéséhez elengedhetetlen támogatást nyújtott a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala és a dunaszerdahelyi Vámbéry Polgári Társulás. Úgy a konferencia, mint az annak előadásaiból összeállított könyv tulajdonképpen a résztvevők és szerzők éves beszámolója a lehető legtágabb értelemben vett orientalisztikának azokról a tudományterületeiről, amelyek közvetlen vagy közvetett módon összekapcsolhatók Vámbéry Ármin nevével és munkásságával.

Rég feledett munkásság utóhangjai mutatják hatásukat
Vámbéry Konferencia kötetsorozat XV- XVI.

A XV. és XVI. Nemzetközi Vámbéry Konferencia (2017-2018) előadásai
2019

A dunaszerdahelyi Nemzetközi Vámbéry Konferencia aktuális kötete a hagyomány része, másrészt adósságrendezés. A hagyomány része, mert az egymást követő konferenciákat, egyetlen kivételtől eltekintve, minden esetben az előző konferencia előadásait tartalmazó kötet bemutatásával vezetjük be. Adósságrendezés, mert ez az egyetlen kivétel, amikor az aktuális kötet nem tudott megjelenni, egy évekig húzódó hiányt eredményezett, amelyet jelen kötettel próbálunk meg orvosolni.

Tűzben tisztult az arany s ezüst
Vámbéry Konferencia kötetsorozat XVII.

A XVII. Nemzetközi Vámbéry Konferencia (2019) előadásai
2020

Sajátos érzés néhány év után ismét előszót írni egy Vámbéry konferenciakötethez. Amikor 2013-ban „letettem a lantot”, úgy véltem, hogy ifj abb kollégám, Keller László végleg átveszi tőlem e tisztet. Idősödünk, s néhai elnökünk, a feledhetetlen emlékű Hazai György akadémikus szavait idézve „át kell adni a stallumfát”. Viszont az élet nem igazán egyszerű. Úgy alakult, hogy szakállam hiába őszültén, utódom utóda lehettem. Nem készültem e feladatra, de mégis igen jól esik, hogy a legutóbbi Vámbéry Konferencia kötetét szerkeszthetem, s előszót is írhatok hozzá.

Dobrovits Mihály