Időrendi mutató

1857
1. Török Akadémia: ÚMM. 7, pp. 150-152.

1858
2. Deutsch-türkisches Taschen-Woerterbuch, Constantinopel, VIII + 247 p.
3. Szolimán zultánnak a mohácsi ütközetnél nyert győzelmét hirdető levele
4. Türkisch-deutsches Wörterbuch

1859
5. Zápolya Jánosnak Szolimán zultánnali találkozása. Zápolya János Zsigmond zultán Szolimán táborában. Cshajnullah „Törökország történetéből” magyarra ford. -: PN. No. 133. June 11.
6. A belgrádi és magyarországi győzedelmekről
7. Feridum bégnek szultáni okmányok gyűjtése
8. Mutatvány az eredeti török szólásmondásokból
9. 1829. dec.5 …
10. 1827. május 24.

1860
11.A belgrádi és magyarországi győzedelmekről. Pecsevi török történetíróból: ÚMM. 10, pp. 418-423.
12. Északi tatárok dalai
13. Pecsevi török történetíró leírása a mohácsi ütközetről: ÚMM. 10, pp. 31-37.
14. Szolimán zultánnak a mohácsi ütközetnél nyert győzelmét hirdető levele A törökből fordította -: Haz. 2, pp. 195-199.
15. Szolimán zultánnak harmadik magyar hadjárata. Pecsevi török történetíróból fordítva: ÚMM. 10, pp. 294-301.
16. Szolimán zultán negyedik magyar hadjárata. Pecsevi török történetíróból fordítva: ÚMM. 10, pp. 348-355.
17. Tarikhi Engerusz, azaz Magyarország története czimű török kézirat ismertetése: AkÉrtPhil. 1, pp. 360-362
18. Székesfehérvár bevétele. Pecsevi török történetíró kéziratából: VU, 7, pp. 90-91.
19. Arszlán basáról, a budai helytartóról szóló adoma. Pecsévi török történetíró kézirata után
20. Tata és Villány várak elpusztítása. Pecsévi török történetíró kézirata után: VU. 7, pp. 111.
21. Esztergom bevétele. Pecsevi török történetíró kézirata után: VU. 7, pp. 110-111.
22. Arszlán basáról, a budai helytartóról szóló adoma. Pecsévi török történetíró kzirata után: VU. 7, pp. 111.

1861
23. Török történeti irodalomról: ErdMuz. 1 (1859-1861), pp. 63-68.
24. Feridun bégnek, Szultáni okmányok gyűjteménye: ErdMuz. 1 (1859-1861), pp. 63-68.
25. A hárem és annak lakóiról: HölF. No. 95, p. 457, p. 1125.
26. Gajret-nâme vagyis a’ Szózat törökül: Mnyszet. 6, pp. 198-205.
27. Mutatvány az eredeti török szólásmódokból, mellyeket a’ török nép szájából gyűjtött: Mnyszet. 6, pp. 378-382.
28. Egy csagatajtörök-magyar mese, a’ török-magyar nyelvrokonság fölmutatására: Mnyszet. 6, pp. 510-519.
29. Megyei élet: PN. January 3.
30. [Cikk Törökország politikájáról, cím nélkül]: PN. June 28.
31. Országgyűlési tudósítás: PN. July 6.
32. Eredeti levél a török fővárosból: PN. August 31.
33. Gül-baba, a budai török sírboltban eltemetett mohamedán szent: VU. 8, pp. 278-279.
34. Nehány vonás Abdul Aziz életrajzából: VU. 8, pp. 387-389.

1862
35. Abuska. Csagatajtörök szógyűjtemény. Török kéziratból ford.: Előbeszéddel és jegyzetekkel kísérte Budenz József: Pest, XXII + 107 p.
36. Vámbéry Ármin bucsuszava az Akadémiához, julius 29 1861 midőn a keletre visszakészűlne: AkÉrtNy. 2 (1861-1862), pp. 107-117.
37. A török történeti irodalomról
38. Hunyadi János hat legnagyobb csatája, melyet szultán Murád és Mohammed ellen vítt: MTT. 11, pp. 197-230.
39. Muhakemet-ül-lugetejn. Mir ‘Ali-sîr (Nevâji) csagataj-törökjéből: NyK. 1, pp. 112-130.
40. Török példabeszédek: NyK. 1, pp. 269-306.

1863
40. Éjszaki tatárok dalai: NyK. 2, pp. 117-130.

1864
41. Utazásom Közép-Ázsiában
42. Két levél a szultáni okmányok gyűjteményéből. (Bethlen Gábor királynak a fővezérhez intézett levele. Felelet, mely Erdélyország harácsa beérkeztekor iratott.): OT. 3, pp. 221-222.
43. Travels in Central Asia, being the account of journey from Teheran across the Turkoman desert on the eastern shore of the Caspian to Khiva, Bokhara and Samarcand performed in the year 1863 by Ármin Vámbéry, London, XVII + 443 p. Cf. 35. 38. 43. 44. 45. 60. 115. 118. 151. 213.
44. Reise im Mittelasien von Teheran durch die Turkmanische Wüste an der Ostküste des Kaspischen Meeres nach Chiva, Bochara und Samarkand, ausgeführt im Jahr 1863, Leipzig, XV + 352 p. Cf. 34. 38. 43. 44. 45. 60. 115. 118. 151. 213.

1865
45. A sivatagon: Bp.Sz. 3, pp. 358-365.
46. Középázsiai utazás, melyet a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából 1863-ban Teheránból a Turkman sivatagon át, a Kaspi tenger keleti partján Khivába, Bokharában és Szamarkandba tett és leirt. Pest, XX + 399 p. Cf. 34. 35. 38. 44. 45. 60. 115. 118.
47. Putešestvie po Srednej Azii. Opisanie poezdki iz Tegerana črez Turkmenskuju Step’ po vostočnomu beregu Kaspijaskogo morja v Hivu, Buharu i Samarkand, soveršennoj v 1863 godu Armin Vamberi členom Vengerskoj Akademii. S kartoju Srednej Azii. Sanktpeterburg, VI + 221 p. Cf. 34. 35. 38. 43. 45. 60. 115. 118. 151. 213.
48. Voyages d’un faux derviche dans l’Ase Centrale de Téhéran a Khiva, Bokhara et Samarcand par le Grand Désert Turkoman. Paris, 402 p. Cf. 34. 35. 38. 43. 44. 60. 115. 118. 151. 213.
49. Városi élet Bokharában. FővL. Nos. 220-221.
50. Vámbéry Középázsiai utazásából. HazK. 1, pp. 4-6, 22-23, 38-39, 135ľ140, 151-152, 182-184, 199-200. Cf. 34. 35. 43. 44. 45. 60. 115. 118. 151. 213.
51. Egy német órás balvégzete Bokharában. HazK. 1, pp. 599-602.
52. Dervisek és Hadzsik. ÚK. 1, pp. 55-57, 119-121.
53. A magyarok eredetéről. ÚK. 1, pp. 237-238, 256-255.
54. Ein chinesisch-tatarischer Originalbrief, übersetzt und mit Anmerkungen begleitet. ZDMG. 19, pp. 297-302.

1866
55. Der zukunftskampf um Indien
56. Vámbéry Ármin utazása Közép-Ázsiában
57. A Bosphorus (1858-diki emlékeimből). FővL. No. 134.
58. A tatár sátor és lakói. HazK. 2, pp. 212-214, 235-236.
59. A dohány és a pipa, Adriától Khináig. HazK. 2, pp. 792-793, 813-817, 834-836.
60. Turkoman kegyesség. VU. 13, pp. 227-228.

1867
61. A dél-szibériai török fajok szépirodalmáról
62. Čagataische Sprachstudien enthaltend grammatikalischen Umriss, Chrestomathie und Wörterbuch der çagatischen Sprache, Liepzig, VIII + 358 p.
63. Egy magyar perzsa követségről. AkÉrt. 1, pp. 57-60.
64. Vándorlásaim és élményeim Persiában. VU. 14,pp. 528-530, 539-542, 552-553. Cf. 52. 58. 59. 77.
65. A törökök és a nyugati polgárisodás. BpSz. 9, pp. 137-157.
66. Teherán („Vándorlásaim és élményeim Persiában” című munkájából). HazK. 3, pp. 743- 746, 761-763. Cf. 55. 58. 59. 77.
67. A délszibériai török fajok népirodalmáról. NyK. 6, pp. 265-295.
68. Die Rivalität Russlands und Englands in Centralasien. UZ 3/2, pp. 575-602.
69. Eine Kasîde in Ujgurischer Schrift und Sprache mit Text, Transscription, Uebersetzung und Noten. ZDMG. 21, pp. 638-651.
70. Ćagataische Sprachstudien enthaltend grammatikalischen Umriss, Chrestomathie und Wörterbuch der ćagatischen Sprache
71. Meine Wanderungen und Erlebnisse in Persien. Pst, XII + 364 p. Cf. 52. 55. 58. 77.
72. Voyages d’un faux derviche dans l’Asie Centrale de Téhéran a Khiva, Bokhara et Samarcand par le Grand Désert Turkoman. Paris. Cf. 34. 35. 38. 43. 44. 45. 115. 118. 151. 213.
73. Vándorlásaim és élményeim Persiában. Pest, X + 399 p. Cf. 52. 55. 59. 77.

1868
74. A keleti török nyelvről. Pest, 18 p. (Értekezések 1/6.)
75. Vámbéry Ármin vázlatai Közép-Ázsiából. Ujabb adalékok az Oxusmelléki országok népismereti, társadalmi és politikai viszonyaihoz. Pest, V + 385 p. Cf. 68. 69. 145. 184.
76. Vándorlásaim és élményeim Perzsiában
77. Az iszlám keleti népek iparának viszonyai. BpSz. 12, pp. 295-314.
78. A sztambuli fényes kapu és oszlopai.Hon. No. 75, p. 2; No. 76, p. 2; No. 77, p. 3; No. 78, p. 2; No. 79, p. 3; No. 81, p. 3.
79. Ételek és italok a keleti mohamedán népeknél. Hon. No. 196, p. 2; No. 197, p. 2; No. 199, p. 2; No. 202, p. 2.
80. Persien und die Türkei. UZ. 4/1, pp. 767-780.
81. Die Fortschritte Russlands in Centralasien. UZ. 4/2, pp. 663-685, 801-822.
82. Sketches of Central Asia. London, VIII + 4444 p. Cf. 67. 69. 145. 184.
83. Skizzen aus Mittelasien. Liepzig, Vi + 358 p. Cf. 67. 68. 145. 184.

1869
84. A keleti török nyelvről
85. A magyar és török-tatár nyelvekbeni szóegyezések
86. Keleti Turkesztán vagy a Khinai tatárság.BpSz. 14, pp. 3-23.
87. A keleti mohamedán népek öltözéke és piperetárgyai. Hon. No. 26, p. 2; No. 27, pp. 2-5; No. 29, p. 2; No. 31, p. 2 ; No. 38, p. 2; No. 40, p. 2.
88. Mántsuria. Hon. No. 93, p. 1.
89. Iskolák, tanitás és müveltség a mohamedán népeknél. Hon. No. 233, p. 1; No 234, p. 1; No. 235, p. 1; No. 236, p. 1; No. 237, p. 1.
90. A családi élet a mohammedan keleti népeknél. MN. Pp. 37-39.
91. Herat und die mittelasiatische Frage. UZ. 5/2, pp. 139-148.
92. A hirkániai sivatag. Vu. 16, pp. 642-643, 655.
93. Resa i Persien. Landskrona, 272 p. Cf. 52. 55. 58. 59.

1870
94. Indiai tündérmesék
95. Magyar és török-tatár szóegyezések. NyK. 8, pp. 109-189.
96. Uigrische Sprachmonumente u. das Kudatku-Bilik. Innsbruck, IV + 258 p.
97. Az állítólagos kun Miatyánkról. AkÉrt 4, p. 151. Cf. 98.
98. Az ujgur nyelvemlékek. AkÉrt. 4, pp. 277-278.
99. Visszaemlékezések karavános életemre. HazK. 6, pp. 231-237. Cf. 84.
100. Oroszország hatalmi állása Ázsiában. Hon. No. 276, pp. 1-2; No. 277, pp. 1-2; No. 278, p. 1; No. 280, pp. 1-2; No. 281, p. 1; No. 282, p. 1; No. 286, pp. 1-2; No. 287, pp. 1-2; No. 288, p. 1; No. 291; p. 1; No. 292, pp. 1-2. Cf. 96. 97.
101. Az „ujgurok nyelvemlékei” czimű munkának bevezetéséből. NyK. 7 (1869-70), pp. 222-241.
102. Visszaemlékezések karaván életemből. Ref. No. 28, pp. 1-2. Cf. 80.
103. A legujabb felfedezések Kelet-Turkesztánban. Ref. No. 192, pp. 1-2.
104. Die socialen Umgestaltungen im Innern Asiens. UZ. 6/1, pp. 166-175.
105. Englische Politik in Ostturkestan. UZ. 6/1, pp. 649-652.
106. Russlands Stellung in Mittelasien und die Revision des Pariser Vertrags von 1856. UZ. 6/2, pp. 699-712.

1871
107. Oroszország hatalmi állása Ázsiában. Történelmi tanulmány. Pest, 90 p. Cf. 81. 97.
108. Russlands Machtstellung in Asien. Liepzig, IV + 95 p. Cf. 81. 96.
109. Machdankuli, egy turkomán bárd. Figy. 1, pp. 4-5, 161-162.
110. Die Bedeutung Herats. Glob. 20, pp. 81-89.
111. Russlands Feldzug gegen Chiwa. Glob. 20, pp. 105-107, 122-124.
112. A czigányok Törökországban. Hon. No. 104, p. 1.
113. Egy angol diplomata kutatási utazáson. PN. No. 155, July 8.
114. Der neueste Standpunkt der mittelasiatischen Frage. UZ. 7/2, pp. 657-669.

1872
115. Geschikte Bokhara’s oder Transoxaniens von den frühesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Stuttgart, I:XLII + 230 p.; II: VI + 248 p. Cf. 101. 114. 117. 177. 216.
116. Az állítólagos kún Miatyánkról: NyK. 9, pp. 215-219. Cf. 78.
117. Dzungária, a legujabb orosz tartomány. PN. No. 12, January 16.
118. A babona Közép-Ázsiában. PN. No. 212, September 14.
119. Dsengiz Khán Bokharában [„Bokhara története” czimü munkájából]. VU. 19, pp. 502-503. Cf. 103. 114. 117. 177. 216.
120. Közép-ázsiai inkognitóm utóhangjai. VU. 19, p. 514.

1873
121. Bokhara története a legrégebbi időktől a jelenkorig. Ismert és ismeretlen keleti kézirat kútfők után. Pest, I: XXXIX + 247 p.; II: 232 p. Cf. 101. 103. 117. 177. 216.
122. Közép-ázsiai utazás, melyet a Magyar tudományos Akadémia megbízásából … 2. Jav. Bőv. Kiadás. Pest, VIII + 488 p. Cf. 34. 35. 38. 43. 44. 45. 60. 118. 151. 213.
123. Tekesz-völgy és Muzart szorosút. FöldK. 1, pp. 225-232.
124. Timur és udvara. BpSz. 1, pp. 135-151.
125. A fátyolos próféta. Egy vallás háboru keleten. Athanaeum 1, pp. 27-31, 107-115.
126. Megnyitó beszéd és évi jelentés. A magyar földrajzi társulat 1873 január 12-dikei közgyülésén. FöldK. 1, pp. 1-25.
127. A Bokharai Khánság éjszaki határán létező sivatagok. FöldK. 1, pp. 177-196.
128. Khiva földje és népe. Hon. No. 46, p. 1; No. 47, p. 1; No. 50, p. 1.
129. Les Russes dans l’Asie Centrale. L’expedition de Khiva. RDM. 104, pp. 504-512.
130. Ein mohammedanischer Eroberer in Asien. UZ. 9/1, pp. 59-68, 100-109.
131. Der russische Feldzug gegen Chiwa.UZ. 9/1, pp. 264-273, 345-356.
132. Der russische Marsch gegen Chiwa und die Resultate des Feldzuges. UZ. 9/2, pp. 638-649.
133. Centralasien und die englisch.russische Grenzfrage. Liepzig, VIII + 351 p. CF. 101. 103. 114. 177. 216.
134. History of Bokhara from the earliest period down to the present composed for the first time after oriental known and unkonown historical manuscripts by Ármin Vámbéry. London, XXXV + 419 p. Cf. 101. 103. 114. 177. 216.
135. Viaggi di un falso dervish nell’ Asia Centrale, da Téhéran a Khiva, Bokhara e Samarkanda per il gran deserto turcomanno. Milano, 171 p. Cf. 34. 35. 38. 43. 44. 45. 60. 115. 151. 213.

1874
136. Az orosz hadjárat Chiva ellen. BpSz. 5, pp. 64-89.
137. Central Asia and the Anglo-Russian frontier question: a series of political papers by Ármin Vámbéry. London, VIII + 385p. Cf. 116.

1875
138. Der Islam in XIX Jahrhundert. Liepzig, VI + 321 p.
139. Az orosz Amu-Derja kerület. FöldK. 3, pp. 350-354.
140. Die centralasiatische Frage nach dem russischen Feldzug gegen Chiwa. UZ. 11/1, pp. 41-64.
141. Ein englisches Werk über Centralasien. UZ. 11/2, pp. 32-39.
142. Mohammedanische Fürsten der Neuzeit und die europäische Civilisation. DR. 4, pp. 437-452.
113. Bosnien und die Herzegowina oder die slawischen Unterthanen der Pforte. DR. 5, pp. 242-256.
114. Jelentés a földrajz körében 1874-ben tett munkálatokról. FöldK. 3, pp. 1-20.
115. Az Oxus hajózhatósága. FöldK. 3, pp. 25-29.

1876
A török-tatár nyelvek etimológiai szótára
147. Keleti életképek. Budapest, III + 416 p. Cf. 136. 283.
148. Sittenbilder aus dem MorgenlandeBerlin, 317, p. Cf. 135. 283.
149.Az oroszok Khokandban. FöldK. 4, pp. 140-149
150. A Sárkánypuszta és Sárkánytó. FöldK. 4, pp. 161-166.
151. Hon. No. 317, p. 1.Mindhát pasa
152. A török hirlapirodalom. PN. No. 314, December 28.
153. Abdul Hamid, az uj szultán. VU. 23, pp. 577-578.

1877
154. A török-tatár nyelvek etymológiai szótára. NyK. 13, pp. 249-483. Cf. 137. 144. 152.
155. Vázlatok Közép-Ázsiából. 2. Kiadás, Budapest, VIII + 385 p. Cf. 67. 68. 69. 184.
156. A turkmánok nyelvéről. [Maskhdumkuli turkmán költő müveinek ismertetése]. AkÉrt. 11, pp. 181-182.
157. Jelentés a földrajz körében 1876-ban tett munkálatokról. FöldK. 5, pp. 1-8.
158. Az angol éjszaksarki expeditióról. FöldK. 5, pp. 88-91.
159. A török-tatár nyelvek szónyomozási szótáráról. AkÉrt. 11, pp. 15-16. Cf. 141. 144. 152.
160. A magyar irodalom 1876-ban. PN. No. 9, January 11.
161. La persa di Samarcanda. Rus. 2, pp. 395-405.
162. A török-tatár nyelvek etymológiai szótára. Budapest, 235 p. Cf. 137. 141. 152.
163. Über die Reformfähigkeit der Türkei. Budapest, 60 p. Cf. 153.

1878
164. La Turguie estelle susceptible de réformes? Budapest – Paris, 59 p. Cf. 146.
165. Jelentés az orientalistáknak az 1878 évi firenzei III. nemzetközi kongresszusáról. AkÉrt. 12, pp. 131-133.
166. Az angol-afghan viszály. PN. Nos. 232-233, September 26-27.
167. Az afghán nép. Ethnographiai vázlat. PN. Nos. 244-245. October 9.
168. Sir Ali Khán. VU. 25, pp. 645-646.
169. Bir sâhte dervişin Asya-yi vuştâda seyâheti. Istanbul 1295 [1878], 192 p. Cf. 34. 35. 38. 43. 44. 45. 60. 115. 118. 213.
170. Etymologisches Wörtenbuch der turko-tatarischen Sprachen. Liepzig, XXIV + 228 p. Cf. 137. 141. 144.

1879
171. Die Primitive Kultur des Turko-tatarischen Volkes. Liepzig, VIII + 275 p.
172. Egy török utazó a turkománok közt. FöldK. 7, pp. 62-65.
173. A török-tatár nép primitív culturájában az égi testek. Budapest, 14 p. (Értekezések 7/9.)
174. A turkománok nyelvéről. NyK. 15, pp. 1-54. Cf. 156.
175. Die sprache der Turkomanen und die Diwan Machdumkuli’s. ZDMG. 33, pp. 387-444. Cf. 155.

1880
176. Jelentés a földrajz körében 1879-ik évben tett munkálatokról. FöldK. 8, pp. 1-11.
177. The Turcomans between the Caspian and Marv. JAI. 1880. February, 8 p. [Offprint]
178. On the Uzbeg epos. JRASB. 14 p. [Offprint]
179. England and Russia in Asia. NC. 7, pp. 917-928.
180. Az oroszok hadviselése Ázsiában. PN. No. 93, April 15.

1881
181. A hunok és avarok nemzetisége. Budapest, 33 p. (Értekezések 9/4.)
182. A legújabb népvándorlási mozgalmak keleten. Budapest, 24 p. (Népszerű természettudományi előadások gyűjteménye 30.)
183. Indiai tündérmesék
184. Codex Cumanicus: Száz. 15, pp. 157-162.

1882
185. A magyarok eredete. Ethnologiai tanulmány. Budapest, VIII + 708 p.; 2. kiadás: XV + 527 p. Cf. 170.
186. Der Ursprung der Magyaren. Leipzig, XII + 587 p. Cf. 169.

1883
187. Hungary. AthJ. December 29, No. 2931. Cf. 167. 175. 192.
188. A jakutok. FöldK. 10, pp. 482-498.
189. Jelentés a földrajz köréből 1882-ben tett munkálatokról. FöldK. 11, pp. 1-14.
190. Baskir szerelmi dalok. NyK. 17, pp. 325-379.
191. A csuvasokról. Budapest, 50 p. (Értekezések 11/5.)

1884
192. A magyarok eredete és a finn-ugor nyelvészet. I. Válaszom Hunfalvy Pál birálati megjegyzéseire. Budapest, 52 p. (Értekezések 11/12.)
193. Bokhara története a legrégibb időktől a jelenkorig. 2. kiadás, Budapest, I. XXXIX + 247 p.; 232 p. Cf. 101. 103. 114. 117. 216.
194. Hungary. AthJ. December 27, No. 2983. Cf. 167. 171. 192.
195. His life and adventures. London, XII + 370 p.

1885
196. A keleti sajtó. BpH. 5/102, pp. 1-2.
197. Will Russia conquer India? NC. 17, pp. 25-42, 297-311.
198. The geographical nomenclature of the disputed between Merv and Herat. PRGS. 1885 September, pp. 591-596.
199. Herat and its environs. SGM. 15 p. [Offprint]
200. A magyarok eredete és a finnugor nyelvészet. II. Válasz Budenz József birálati megjegyzéseire. Budapest, 74 p. (Értekezések 12/5.) Cf. 176.
201. Vázlatai Közép-Ázsiából. Új kiadás. Budapest, V + 385 p. Cf. 67. 68. 69. 145,.
202. A török faj ethnologiai és ethnographiai tekintetben. Budapest, XVI + 768 p. Cf. 186
203. Das Türkenvolk in seinen ethologischen und ethnographischen Beziehungen geschildert v. Liepzig, XII + 638 p. Cf. 185.
204. Die Scheibeniade. Wien, XXI + 468 p.
205. The coming struggle for India, being an account to arise therefrom to England. London, VIII + 214 p. Cf. 189. 194.
206. La lutte future pour la possession de l’Indie. Paris, VI + 294 p. Cf. 188. 194.

1886
207. A honfoglaló magyarok jellemzéséhez. AkÉv. 17/4, pp. 17-26.
208. The Turks in Persia and teh Caucasus. AQR. 1, pp. 165-179.
209. Hungary. AthJ. January 2, No. 3036. Cf. 167. 171. 175.
210. Russia and England.: Batown and Cyprus. FortR. 40, pp. 382-387.
211. Der Zukunftskampf um Indien. Wien, II + 158 p. Cf. 188. 189.
212. Hungary in ancient, mediaeval, and modern times. London, XVI + 453 p. (The story of the nations 8.) Cf. 202. 209. 217. 247.

1887
213. Hungary in ancient mediavel and modern times. London, XVI + 453 p. Cf. 195. 209. 217. 247.
214. Az iraniak Turkesztánban. FöldK. 15, pp. 49-51.
215. The Transcaspian railway. FortR. 41, pp. 295-311. Cf. 197. 199.
216. The Transcaspian steam tramway or railway? FortR. 41, pp. 615-616. Cf. 197. 198.
217. Magyarországi örök kincstári defterek. Száz. 21, pp. 361-365.
218. Kanizsa (1600-1601): Száz, 21, pp. 716-726, 798-826.
219. Hungary in ancient, mediaeval, and modern times. London, XVI + 453 p. Cf. 195. 209. 217. 247.
220. A Kaspi-tengeren tuli vasúg és ennek müvelődési és politikai fontossága. FöldK. 15, pp. 168-188. Cf. 198. 199.

1889
221. Vámbéry Ármin előadása konstantinápolyi utazásának céljáról a Corvinák ügyében. AkÉrt. 23, pp. 20-21, 65.
222. La turquie moderne et son souverain. Revue 4/6 (Februrary 10), pp. 1-3.

1890
223. A sajtó keleten. Hét. 1, p. 155.
224. The future of Russia in Asia. NC. 27, pp. 196-212.
225. Die Sarten und ihre Sprache. ZDMG. 44, pp. 203-255.

1891
226. Aus dem Geistesleben persischer Frauen. ZDMG. 45, pp. 403-428.
227. Historia de Hungría por -. Madrid, XVI + 434 p. (Historia de las naciones.) Cf. 195. 202. 217. 247.

1892
228. A Traveller’s Narrative written to Illustrate the Episode of the Báb. The Academy. No. 1036 (March 12, 1892), pp. 245-246.
229. The situation in Central Asia. NC. 32, pp. 104-117.
230. Zwei moderne centralasiatische Dichter, Munis und Emir. WZKM. 6, pp. 193-208, 269-291.
231. Közép-ázsiai utazás, melyet a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából … 3. jav. bőv. kiadás. Budapest, XLI + 519 p. Cf. 34. 35. 38. 43. 45. 60. 115. 118. 151.

1893
232. Freiheitliche Bestrebungen im moslimischen Asien. DR. 20/1, pp. 63-75.
233. Bokhara története a legrégibb időktől a jelenkorig, ismert és ismeretlen kézirati kútfők után. Budapest, I: XXXVI + 247 p.; II: 232 p. Cf. 101. 103. 114. 117. 177.
234. England in the Orient. NAR. 156, pp. 359-364.
235. The story of Hungary. New York – London, XVII + 440 p. Cf. 195. 202. 209. 247.

1894
236. A magyar nemzet keletkezése. AkÉrt. 5, pp. 323-334.
237. Der König von Persien über Deutschland. DR. 20/7, pp. 96-104.
238. The Shah of Persia in England. NC. 35, pp. 451-458.

1895
239. A magyarság keletkezése és gyarapodása. Budapest, 408 p.
240. Russia and England. NAR. 160, pp. 561-569.
241. A török államférfiak. VU. 42, pp. 845-846.

1896
242. Urmenier [sic!] und Kurden. DR. 86, pp. 216-231.
243. Die Ungarn und ihre Millenniumsfeier. DR. 87, pp. 378-387.
244. Bilder aus Chiwa. Glob. 69, pp. 142-145.
245. Bilder aus Bochara. Glob. 70, pp. 138-142.

1897
246. Néprajzi mozzanatok a keleti kérdésben. BpSz. 90, pp. 321-330.
247. Türkische Reformen seit vierzig Jahren. Cosm. 15, pp. 873-892. Cf. 235.
248. Die Kulturbestrebungen der türkischen Frauen. Cosm. 17, pp. 517-534.
249. Türkische Reformen und die Gefahr eines Weltkriges. Cosm. 17, pp. 517-534.
250. Bilder aus Samarkand. Glob. 71, pp. 152-155.
251. Eine legendäre Geschichte Timurs. ZDMG. 51, pp. 215-232.

1898
252. Bilder aus Russisch-Turkestan und Ferghana. Glob. 73, pp. 268-272.
253. La Turquie d’aujourd’hui et d’avant quarante ans. Paris, 72 p. Cf. 229.
254. Noten zu den alttürkischen Inschriften der Mongolei und Sibiriens. Helsingfors, 119 p. (MSFOu. 12.)

1899
255. Oroaszország a szibériai vasutak befejezése után. BpSz. 100, pp. 238-244.
256. A dohány, a tőzsde és a tajtékpipa. Nyr. 28, pp. 537-538.

1900
257. Die europäische Rivalität in Persien und die deutsche Bagdadbahn. DR. 103, pp. 206-220.
258. Der Wortschatz des Alt-osmanischen. KSz. 1, pp. 15-27.

1901
259. Evlia Cselebi török utazóról és munkájáról. AkÉrt. 12, pp. 181-182.
260. Európa viszonya Khinához és az iszlám világhoz. BpSz. 105, pp. 1-27.
261. Abdurrahman Khán, Afghanisztán ura. BpSz. 108, pp. 321-344.
262. Der orientalische Sprachstudien. Mit einem azerbaižanischen Texte als Appendix. Leiden, X + 232 p.
263. Evlia Çelebi Seyahetnamesi. Istanbul 1318, pp. b – d.
264. Hungary. New York, XII + 453 p. (The story of the nations.) Cf. 195. 202. 209. 217.

1902
265. Vom Reisewerke Ewlia Tschelei’s. KSz. 3, pp. 72-76.

1903
266. The agitation against England’s power. NC. 53, pp. 353-389.
267. Feridun Bey. VU. 50, pp. 265-266.

1904
268. A modern műveltség japánban. Jöv. 1-9, 8, pp. 10-19.
269. Die gelbe Gefahr. Budapest, 36 p. 254.
270. Japánról. Írták: Vámbéry Ármin, Zichy Ágost. Budapest, 51 p.
271. Le péril jaune. Budapest, 36 p. Cf. 252.
272. The story of may struggles. London- Leipzig, I-II: 492 p. Cf. 259.

1905
273. The awakening of the Tartars. NC. 57, pp. 217-227.
274. Japan and the Mahometan world. NC. 57, pp. 573-576.
275. A political retrospect. NC. 58, pp. 501-504.
276. Küzdelmeim. Budapest, VII + 516 p. Cf. 255.

1906
277. Constitutional Tartars. NC. 59, pp. 906-913.
278. Nyugot kultúrája Keleten. Budapest, VIII + 423 p. Cf. 263. 264.
279. Pan-Islamism. NC. 60, pp. 547-558.
280. Western culture in Eastern lands. London, VIII + 410 p. Cf. 262. 264.
281. Westlicher Kultureinfluss in Osten. Berlin, Vi + 436 p. Cf. 262. 263.

1907
282. Die Kulrturbestrebungen der Tataren. DR. 33/10, pp. 72-91.
283. The Anglo-Russian convention. NC. 62, pp. 895-904.
284. Abdul Medsid szultán és a magyar szabadságharcz. Uj. 5/76, p. 6.

1908
285. The crisis in the Near East. NC. 64, pp. 724-729.
286. Magyarázatok, helyreigazítások: Idegen. Nyr. 37, p. 359.

1909
287. The future of constitutional Turkey. NC. 65, pp. 361-374.
288. Personal recollections of Abdul Hamid II and its court. NC. 65, pp. 980-993; 66, pp. 69-88.

1910
289. Magyarázatok, helyreigazítások: Kendő. Nyr. 39, p. 324.

1911
290. Szó- és szólásmagyarázatok: Rokon. MNy. 7, pp. 23-24.
291. Szó- és szólásmagyarázatok: Maga. MNy. 7, pp 83-84.
292. Szó- és szólásmagyarázatok: Czóh. MNy. 7, p. 413.
293. Jusuf und Ahmed. Ein özbegisches Volksepos im Chiwaer Dialekte. Budapest, 112 + 79 p.
294. Reformképes-e a Kelet? (Előadás). Budapest, 15 p.

1912
295. Turfaner türkische Sprachmonumente. I. KSz. 12 (1911-1912), pp. 158-173.
296. An approach between Moslems and Buddhists. NC. 71, pp. 657-666.

1913
297. The future of the Turks in Asia Minor. AQR. 2, pp. 232-236.
298. Die türkische Katastrophe und die Islamwelt. Stuttgart, 10p.

1914
299. A magyarság bölcsőjénél. A magyar-török rokonság kezdete és fejlődése. Budapest, 223. p.

1979
300.Scenes from the East. Through the eyes of a European traveller in the 1860s. Budapest, 418 p. Cf. 135. 136.
301. On the orogin of the Hungarians. Baltimore, s.d., 11 p.

2000
302. Dervisruhában Közép-Ázsián át. Lilium Aurum, Dunaszerdahely. 517 p.

2001
303. Küzdelmeim. Lilium Aurum, Dunaszerdahely. 560 p.

(Vámbéry Ármin személyi bibliográfia – Járási könyvtár Dunaszerdahely, 1983):

1915
Vámbéry emlékezete

1935
Putování Armina Vamberiho, derviše

1947
Én láttam őket…

1960
A bokharai teaház

1963
Közép-Ázsia magyar kutatója…
Megemlékezés Vámbéry Árminról

1966
Dervisruhában Közép-Ázsián át
Resid efendi

1971
The Persian manuscripts of rhe Vámbéy beguast

1979
Scens from the last

1982
Armin Vámbéry, „derviš” z Dunajskej Stredy
A sánta dervis
Expedíció egy kegyetlen helyre
Küzdelem
Prvý Európan, ktorý prešiel chivskou púšťou
Vámbéry Ármin emlékére
Vámbéry Ármin nyomában


Felhasznált irodalom:
Vámbéry Ármin személyi bibliográfiája
Összeáll.: Tóth Lídia
Kiadta: A Járási Könyvtár – Dunaszerdahely, 1983.

Keleti Értekezések 2.
Vámbéry Ármin emlékezete
A Kőrösi Csoma Társaság megbízásából