Fény metszette élet

Vámbéry Ármin (1832–1913), a 19–20. századi magyar tudomány és közélet jeles és neves alakja jól ismert a magyar múlt és kultúra kedvelői körében. Sokirányú tevékenysége és színes egyénisége már életében legendás jelenséggé avatta: aki a dualizmus korának magyar világát közelebbről szeretné megismerni, nem hagyhatja figyelmen kívül Vámbéry életútját és munkásságát. Az a nagyívű és beteljesedett életút, melyet Vámbéry életének nyolcvankét esztendeje alatt befutott, nemcsak a tudomány művelői számára érdekes és izgalmas, de méltán kelti fel az átlagolvasó érdeklődését is.