N. Rózsa Erzsébet

Nagyné Rózsa Erzsébet egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végezte, ahol angol és sémi filológia/arab szakon 1983-ban, iranisztika szakon 1985-ben szerezte meg diplomáját. PhD-ját a nemzetközi kapcsolatok tudományterületén szerezte, illetve ezen a területen habilitált. Szakmai munkássága tehát multidiszciplináris jellegű, alapját a bölcsészettudományok, társadalomtudományok, azon belül is a nemzetközi kapcsolatok tudománya, illetve a reáltudományokhoz is kapcsolódó egyes speciális területek alkotják.

1990-től 2016-ig a Magyar Külügyi Intézetben, illetve annak utódintézményeiben, a Teleki László Intézetben, valamint a Külügyi és Külgazdasági Intézetben dolgozott, tudományos munkatársként, majd tudományos főmunkatársként, miközben az Intézet előbb koordinációs, majd tudományos igazgató-helyetteseként is tevékenykedett. 2016-tól mostanáig a Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Intézetében félállású tudományos főmunkatársként dolgozik.

Kutatói tevékenysége mellett mintegy húsz éve folyamatosan részt vesz a felsőoktatásban is: 2004 és 2009 között a Kodolányi János főiskola oktatója, majd 2009-től a Nemzetvédelmi Egyetem, majd a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, majd egyetemi tanára. Vendégelőadóként számos más egyetemen is tanított és tanít: az Eötvös Loránd Tudományegyetem iranisztika szakán, a Budapesti Corvinus Egyetemen, a Budapesti Műszaki Egyetem Nukleáris Technika Intézetében, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, a Pécsi Tudományegyetemen, valamint a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem Magyar Történeti Intézetében. A Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Doktori Iskolájának törzstagja, a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskolájának, a Pécsi Tudományegyetem Földtudományi Doktori Iskolájának és a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Nemzetközi és Biztonságpolitikai Doktori Iskolájának témakiíró tanára. Erasmus és Erasmus + ösztöndíjjal oktatott a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetemen, az egyiptomi British University of Egypt-en és az Ethiopian Civil Service University-n.

Kutatóintézeti munkája során évente több konferenciát szervezett, illetve számtalan hazai és nemzetközi konferencián vett részt, a legtöbbször előadóként, de sokszor elnökölt különböző paneleket is. Több nemzetközi kutatóközösség és network aktív tagja, mint pl. az EuroMeSCo, mely az euro-mediterrán térség kül- és biztonságpolitikai kutatásokkal foglalkozó intézeteinek hálózata, vagy a Pugwash Tudósok a Békéért mozgalom és szervezet.

Számtalan hazai nemzetközi kutatásban vett részt, de maga is vezetett hazai és nemzetközi kutatásokat, vagy azok részprogramjait: így legutóbb a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen futó KÖFOP programban Az államiság kérdései a Közel-Keleten I és II kutatást, valamint a KÖFOP Kiválósági Program keretében készítette el doktori értekezését. 2016 és 2019 között az Európai Unió H2020-as keretben folytatott MENARA (Middle East and North Africa Regional Architecture: Mapping Geopolitical Shifts, Regional Order and Domestic Transformations) nemzetközi kutatásban a Global Dynamics alprogramot vezette és ebben maga is többször publikált.

Nagyné Rózsa Erzsébet itthon és külföldön is rendszeresen publikál: az MTMT-be feltöltött publikációinak száma meghaladja a 200-at, az ezekre történt hivatkozások száma a 400-at. Könyvei, könyvfejezetei, tanulmányai Magyarországon kívül Európa számos országában, de a kutatási területét képező Közel-Keleten is megjelentek, így pl. Törökországban, Izraelben, Iránban – angol, orosz, spanyol, török, sőt, egy interjúja még japán nyelven is.

Nagyné Rózsa Erzsébet a médiában is gyakran látható, hallható, valamint számtalan tudományos és/vagy ismeretterjesztő előadást tartott diákszervezetekben és társaságokban.