VIII. Nemzetközi Vámbéry konferencia

„…és nem kis mértékben estem csodálkozásba, midőn W. Grigorieff,
a híres orosz orientalista kelt védelmemre és Bokhara története című
könyvem éles bírálata mellett, megengedhetetlennek és nevetségesnek
mondva az utazásom hitelességét kétségbe vonó támadást,
a jelenkor merész és nevezetes utazójának nyilvánított.“

„A segítő kéznek ez a mesterfogása”

Helyszín: Dunaszerdahely városháza, konferencia terem, Dunaszerdahely
Időpont: 2010. október 1-2.

Főszervező: Vámbéry Polgári Társulás
Fővédnök: Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke
Díszvendég: Dicle Kopuz, Törökország szlovákiai nagykövete

Támogatóink:
Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma,
Szülőföld Alap, Nemzeti Kulturális Alap
Dunaszerdahely Város Önkormányzata

2010. 10. 01. – Péntek

 • 9:00  
  Prezentáció
 • 9:30
  Köszöntő: Hájos Zoltán, Dunaszerdahely Város polgármestere
  Dicle Kopuz,  Törökország szlovákiai nagykövete
  Megnyitó: Hodossy Gyula, a Vámbéry Polgári Társulás igazgatója
  Vásáry István, a Vámbéry Tudományos Kollégium elnöke
 • 10:00 
  A segítő kéznek ez a mesterfogása”, 1. rész
  Levezető elnök: Simon Szabolcs
  Régi nomád népektől a Kaukázusig
  Bácsi Zoltán – A „végítélet népei”
  Madaras László – A magyarok „onogur” neve a régészeti kutatások tükrében
  Uhrmann Iván – Szavirok, szavártok, magyarok
  Čierniková Beáta – A vérbosszú a kaukázusi népek etikájában
  Kávészünet
 • Kunok és tatárok
  Keller László – A Codex Cumanicus találós kérdéseiről
  Vásáry István – A tatár írásbeliség korszakai (XIII-XX. szd.)
 • Az oszmán kultúra nyomdokaiban
  Hazai György – Előzetes jelentés a Farac ba`d eş-şidde egy arab eredetű változatának budapesti kéziratából
  Kovács Nándor Erik – Mozaikok Ibrahim Müteferrika szellemi hagyatékából
  Papp Sándor – Milyen értéket képviseltek a Rákóczi-levelek Konstatinápolyban a XX. század elején 
 • Vámbéry Tudományos Kollégium ülése
  Megnyitja: Vásáry István, a Vámbéry Tudományos Kollégium elnöke
  Az ülést vezeti: Dobrovits Mihály, a Vámbéry Tudományos Kollégium titkára
  Az ülés programja:
  Beszámoló a Vámbéry Polgári Társulás tevékenységéről –
  Hodossy Gyula
  Beszámoló az előző VTK ülés határozatainak teljesítéséről –
  Dobrovits Mihály
  – új tagok felvétele
  – Vámbéry életműkiadásának jövőbeli terve
 • 13:30 
  Ebéd
 • 14:30  
  A segítő kéznek ez a mesterfogása”, 2. rész
  Levezető elnök: Lacza Tihamér  
 • A Vámbéry-díj ünnepélyes átadatása
  Laudáció: Hazai György, akadémikus, az Andrássy Egyetem alapító rektora, a Vámbéry Polgári Társulás elnöke
  A Vámbéry-díjat átadja:
  Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere, és
  Hodossy Gyula, a Vámbéry Polgári Társulás igazgatója   
 • Régi utazók
  Sárközy Miklós – Mozaffar al-Dín iráni sah (1896-1907) magyarországi útinaplója 1900-ból
  Zsigmond Ártemisz Éva – Florio Beneveni rendkívüli utinaplója
  Kiss László – Török földön utazó orvosnak Kassára küldött levele 1794-ben
  Felföldi Szabolcs – Stein Aurél „ismeretlen” negyedik expedíciója Belső-Ázsiában
  Kávészünet
 • Vámbéry dilemmák
  Dobrovits Mihály – Utak egy tudós identitásához, avagy hány személyisége lehetett Vámbérynak
  Seres István – Bakonyi betyárkaland – Vámbéry Csetényben
  Vér Márton – Vámbéry önéletírása és Edward Said elmélete az „orientalizmusról”
 • „A jövő keletkutatói Vámbéry nyomában” c. pályázat díjkiosztása
 • 18:00     
  Vacsora

2010. 10. 2. –  Szombat

 • 9:00
  A segítő kéznek ez a mesterfogása”, 3. rész
  Levezető elnök: Fibi Sándor
 • A mai Törökország világa
  Piricky Gábor – Iszkenderpasa és Ismailaga szúfi közösségek a mai Törökországban: a két naksibendi ág különböző útvonalai
  Berze Judit Mária – Atatürk reformjai és a nők egyenjogúságáért vívott harc
  Tasnádi Edit – Orhan Pamuk fordítása közben
 • Perzsa nyomokon
  Jany János – Az iráni hierokrácia („vallási uralom”) formaváltozásai
  Lacza Tihamér – Egy elfeledett utazó Arábiában (Johann Ludwig Burkhardt alias Ibrahim ibn Abdalláh)
  N. Rózsa Erzsébet – Háború és béke között. Az amerikai-izraeli-iráni viszony kérdései
  Tüske László – A mai iráni ellenzék iszlámértelmezése
  Kávészünet
 • Az iszlám világa
  Németh Pál – Haníf és muszlim – A „haníf” szó jelentése a Koránban és a keresztyén arab irodalomban
  Csicsmann László – Dilemmák az iszlamista szervezetek politikai intergrálásával kapcsolatban: a választásokon való részvétel illetve azok bojkottálásának kérdései
  Kovács Attila – Palesztin iszlám mozgalmak a kibertérben
 • Zárszó: Hodossy Gyula, a Vámbéry Polgári Társulás igazgatója
 • 14:00
  Ebéd